Hovedpunkter
14/06/2019

Årsrapport for 2018: et år preget av samarbeid, engasjement og kampanjearbeid

Årsrapporten for 2018 skisserer hva EU-OSHA har gjort i 2018 for å gjøre arbeidsplassene i Europa tryggere og bedre. 

Blant viktige milepæler kan nevnes 2018–19-kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer og publiseringen av prosjektet om helse og sikkerhet i små og svært små bedrifter og framsynsprosjektet om nye og framvoksende risikoer knyttet til digitalisering. Funnene fra disse prosjektene vil danne beslutningsgrunnlag for politikken og være utgangspunkt for en framtidig kampanje for et sikkert og godt arbeidsmiljø.

Les mer om våre aktiviteter i årsrapporten for 2018 og sammendraget av årsrapporten.