KI for personalstyring: Er det tatt hensyn til arbeidsmiljøet?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitaliseringen er i ferd med å forandre arbeidsplassen. Teknologi for KI-basert personalstyring (AIWM) er derfor et prioritert område når det gjelder arbeidsmiljøet.

I vår nyeste artikkel ser vi på forholdet mellom KI og ledelsesdynamikkens utvikling på arbeidsplassen. Vi bruker patentdata til å analysere AI-basert ledelsesteknologi, teknologiens tiltenkte funksjoner og integrering i forskjellige sektorer og den potensielle nye risikoen for arbeidsmiljøet.

I artikkelen tar vi til orde for at det blir ført strategisk tilsyn med AIWM-teknologien. Bare en marginal andel av denne teknologien er nemlig patentert med det formål å forbedre arbeidstakernes velferd. Arbeidsmiljøhensyn må derfor inngå som en del av prosessen når slik teknologi utvikles og implementeres.

Les diskusjonsnotatet her.

En mer fullstendig oversikt over KI og personalstyring finnes i alle relaterte publikasjoner