Hovedpunkter
25/01/2019

Fem varslings- og overvåkingssystemer for å oppdage nye arbeidsrelaterte sykdommer utforskes grundig

Hver enkelt artikkel beskriver et system, de viktigste særtrekkene ved det, rapporteringsmetoder, mekanismene for å oppdage nye arbeidsrelaterte sykdommer og risikoer og varsle på ulike nivåer, kostnader i forbindelse med det og hvordan data som samles inn, brukes som grunnlag for politikk og forebyggingsstrategier. Intervjuer med interessenter i disse systemene belyser pådrivere og barrierer for innføring av systemet og hvordan tilnærmingen i hvert av systemene kan overføres til andre land.

Artiklene er basert på rapporten Varslings- og overvåkingssystemer for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer i EU, som gir en grundig analyse av 12 ulike tilnærminger, pådrivere og barrierer, og gir anbefalinger om hvordan slike systemer kan innføres. Dette prosjektet viser hvor nyttig varslings- og kontrollsystemer er for å utfylle de instrumentene som allerede anvendes til å overvåke kjente arbeidsrelaterte sykdommer.

Les de fem artiklene

Presentasjonene oppsummerer funnene for eksperter og ikke-eksperter

Finn ut mer om varslings- og overvåkingssystemer