You are here

Hovedpunkter
06/07/2017

3D-printing og overvåking av arbeidstakere: en ny industriell revolusjon?

Teknologi spiller en stadig større rolle på arbeidsplassen og endrer måten folk arbeider på. Dette kan være bra for arbeidstakerne, men kan også medføre nye og framvoksende HMS-risikoer. EU-OSHA har gitt ut to nye ekspertgjennomganger som undersøker bruken av spesifikke typer teknologi på arbeidsplassen: den ene drøfter 3D-printing (additiv tilvirkning) og mulige nye risikoer når det gjelder ansvar, materialer som brukes, fleksible arbeidsmåter og ensformighet i arbeidet. Den andre ekspertgjennomgangen fokuserer på overvåking av arbeidstakere gjennom velferdsteknologi, som allerede har revolusjonert mange arbeidsplasser.

Les om 3D-printing på arbeidsplassen

Lær mer om overvåking av arbeidstakere