Hovedpunkter
20/12/2019

25 nasjonale politiske tiltak for å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Laura Artal via pixabay.com

Hva gjør land i og utenfor Europa for å takle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Våre 25 nye case-studier ser på forskjellige nasjonale politiske tiltak rettet mot forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser. De skisserer hva hvert tiltak har oppnådd, suksessfaktorene og utfordringene, og potensialet for overførbarhet til andre sektorer eller land.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt og skadelig for arbeidstakeres trivsel, produktivitet og økonomi. Disse korte og informative casestudiene gir innsikt i ulike tilnærminger til forebygging, og fremhever viktigheten av samarbeid som involverer alle interessenter.

Last ned den nasjonale case-studien for muskel- og skjelettlidelser nå

Finn ut mer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser i vår dedikerte webdel

Les vår nyeste publikasjon: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og demografi i EU-området