Interessentundersøkelse 2024 viser høy tilfredshet med EU-OSHAs arbeid med å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Generelt har interessentene uttrykt betydelig tilfredshet med EU-OSHAs arbeid, og 87 % rapporterer at de er fornøyde eller svært fornøyde. Deres takknemlighet strekker seg til bidragene EU-OSHA gir til helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS): økt bevissthet om HMS-risikoer, økt bevissthet om løsninger på HMS-risikoer og forbedret HMS på arbeidsplassen, der 85 % til 91 % svarer positivt.

Videre anerkjenner de relevansen og merverdien av EU-OSHAs arbeid (83 %) og dets bidrag til å skape et sterkt evidensgrunnlag gjennom primærdata (88 %) og kvalitativ forskning (88 %).

I tillegg anerkjenner interessentene rollen som EU-OSHA spiller når det gjelder å forebygge ulykker og sykdommer på arbeidsplassen (85 %), styrke sosial dialog, samarbeid og utveksling (79 %), og bidra til å identifisere framtidige HMS-utfordringer og fremme beredskap (90 %).

Sjekk alle resultater fra interessentundersøkelsen 2024