Hovedpunkter

Back to highlights

EU-OSHA-undersøkelse fra 2022 bekrefter at interessentene er tilfredse, og at den positive trenden holder seg stabil

Image

Election box photo by freepik

Resultatene viser at 86 prosent av respondentene er tilfredse med EU-OSHAs arbeid og synes også at det er relevant, nyttig og gir merverdi. 88 prosent av interessentene som svarte, anser at EU-OSHAs bidrar positivt til økt bevissthet om HMS-risikoer og relevante løsninger.

EU-OSHAs arbeid brukes til beslutningstaking på både EU-plan og nasjonalt plan, til bevisstgjøringsformål, til å ta opp HMS-spørsmål på bedrifts- eller arbeidsplassnivå, og til forskning.

I all hovedsak har de positive resultatene fra tidligere undersøkelser nok en gang blitt bekreftet.

Les mer om resultatene i denne presentasjonen