You are here

Kampanjen 2014–15: Gode arbeidsplasser forebygger stress

Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress. Campaign promotion stand

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2014–15 har tre hovedmål: 1) øke bevisstheten om og bedre forståelsen av stress og psykososiale risikoer på arbeidsplassen, 2) gi veiledning, støtte og praktiske verktøy knyttet til håndtering av risikoer, og 3) å fremheve de positive virkningene forebygging av psykososiale risikoer har for både arbeidstakere og bedrifter.

Psykososiale risikoer kan vurderes og forebygges på samme systematiske måte som "tradisjonelle" HMS-risikoer. Dette er hovedbudskapet i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2014–15.

Begrunnelse

Hvorfor er denne kampanjen så viktig?

Det er mange misforståelser knyttet til psykososiale risikoer på arbeidsplassen, og psykiske helseproblemer er fortsatt stigmatisert. Undersøkelser viser at mange arbeidsgivere mener det er vanskeligere å håndtere psykososiale risikoer enn "tradisjonelle" risikoer på arbeidsplassen. De tenker gjerne at psykisk helse er et tema som er for sensitivt til å ta opp, eller at de ikke har den nødvendige ekspertisen.

Denne kampanjen tar sikte på å oppklare misforståelser gjennom informasjon og praktisk støtte.

Kampanjearrangementer

  • Kampanjelansering: 7. april 2014
  • Den europeiske arbeidsmiljøuken: oktober 2014–15
  • Utdeling av Prisen for god praksis: 27. april 2015
  • Toppmøte for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen: 3. og 4. november 2015

Disse suppleres med en lang rekke mindre workshoper, seminarer og nettverksbyggingsarrangementer gjennom hele kampanjeperioden.

Hvem kan delta? Hvordan kan jeg involvere meg?

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan delta i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene, og EU-OSHA oppfordrer alle til å involvere seg på en eller annen måte.

Det kan du gjøre ved for eksempel å:

Praktisk hjelp

EU-OSHA har funnet fram mye materiell i forbindelse med kampanjen. Alt er tilgjengelig på kampanjenettstedet: