2016–2017-kampanjen: Gode arbeidsplasser hele livet

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Sikre og sunne arbeidsforhold over hele arbeidslivet er bra for arbeidere, bedrifter og samfunnet i sin helhet. Dette er hovedbudskapet til 2016–2017-kampanjen for gode arbeidsplasser.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2016–2017 har fire nøkkelmål:

 1. promotere bærekraftig arbeid og sunn aldring fra starten av arbeidslivet,
 2. forebygge helseproblemer gjennom arbeidslivet,
 3. gi arbeidsgivere og arbeidstakere måter de kan håndtere yrkesmessig sikkerhet og helse i forbindelse med en aldrende arbeidsstyrke,
 4. oppmuntre til utveksling av informasjon av god praksis.

Bakgrunn

Hvorfor er denne kampanjen så viktig?

Den europeiske arbeidsstyrken aldres. Pensjonsalderen går opp og arbeidslivet blir antageligvis lengre.

Arbeid er positivt for fysisk og psykisk helse, og god håndtering av yrkesmessig sikkerhet og helse øker produktiviteten og effektiviteten. Endring av demografi kan forårsake problemer, men sikring av et bærekraftig arbeidsliv hjelper med å imøtekomme de utfordringene.

Kampanjehendelser

 • Lansering av kampanjen, april 2016
 • De europeiske arbeidsmiljøukene, oktober 2016 og 2017
 • Presentasjon av Prisen for god praksis, april 2017
 • Toppmøtet om et sikkert og godt arbeidsmiljø, november 2017

Det er også mange mindre hendelser gjennom kampanjen. Ta kontakt for å finne ut om arbeidsgrupper, seminarer og nettverksmuligheter.

Hvem kan delta? Hvordan kan jeg involvere meg?

Kampanjen er åpen for enkeltpersoner samt organisasjoner av alle størrelser innen alle sektorer, inkludert små mellomstore selskaper. Disse kan blant annet være:

 • ledere, arbeidsledere og arbeidstakere,
 • fagforeninger og verneombud,
 • HMS- og personalkonsulenter,
 • bransjeforeninger,
 • og opplærings- og utdanningsaktører.

Du oppmuntres til å:

 • videreføre kampanjematerialer,
 • organisere aktiviteter og hendelser,
 • bruke verktøyene for aldershåndtering,
 • delta i Prisen for god praksis,
 • delta i de europeiske arbeidsmiljøukene i 2016 og 2017,
 • bli en funksjonær eller nasjonal kampanjepartner,
 • følge kampanjen på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sosiale medier.

Praktisk hjelp

Fra og med den offisielle lanseringen i april 2016, er mange ressurser tilgjengelig på det dedikerte nettstedet for kampanjen på www.healthy-workplaces.eu, slik som:

 • rapporter og tilfellestudier om håndtering av HMS i forbindelse med en aldrende arbeidsstyrke,
 • en praktisk e-veiledning om håndtering av yrkesmessig sikkerhet og helse i forbindelse med en aldrende arbeidsstyrke,
 • PowerPoint-presentasjoner, brosjyrer, plakater og annet kampanjemateriell,
 • informasjon om Prisen for god praksis,
 • infografikk,
 • og animerte videoer.