Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – datavisualiseringsverktøy

Image

Dette verktøyet kan brukes til å vise de viktigste funnene i et prosjekt som ble gjennomført av EU-OSHA på anmodning fra Europaparlamentet for å få en forståelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen sett opp mot den aldrende arbeidsstyrken i EU.

Verktøyet gir en tilgjengelig visuell presentasjon av data om demografi, sysselsetting, arbeidsvilkår og helse sett opp mot en aldrende arbeidsstyrke, og HMS og politiske strategier som griper fatt i utfordringene på dette området.

Verktøyet er interaktivt, og brukerne kan:

  • finne ut mer om utfordringene den aldrende arbeidsstyrken i Europa står overfor
  • sjekke ut eksisterende retningslinjer, strategier og programmer i ulike medlemsstater
  • undersøke demografiske og samfunnsøkonomiske forskjeller og ulikhetene i helse- og sosialsystemene mellom våre fire europeiske “landgrupper” og hva dette har å bety for politikkutformingen
  • bruke “landprofiler” for å sammenligne aldersrelaterte HMS- og rehabiliteringsstrategier i sitt land med EU som helhet og med andre europeiske land.

Det er også satt opp en ordliste med begreper som ofte er i bruk, og brukerne kan dele verktøyet for eksempel på Twitter og Facebook.

FÅ TILGANG TIL VERKTØYET