You are here

Utviklinger innen IKT og digitalisering av arbeidet

Et framsynsprosjekt fra EU-OSHA ser nærmere på hvordan den raske utviklingen innen informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT), herunder kunstig intelligens og robotteknologi, kan påvirke HMS og de følger dette kan få for helsen og sikkerheten på arbeidsplassen. Dette prosjektet har som mål å gi beslutningstakere i EU, medlemsstatenes regjeringer, fagforeninger og arbeidsgivere den informasjonen de trenger om endringene som skjer innenfor IKT, hvordan de påvirker måten vi arbeider på og hvor vi arbeider, og hvilke HMS-utfordringer disse kan bringe med seg.

Prosjektet består av tre arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1 tar sikte på å identifisere nøkkeltrender og endringsdrivere som kan føre til nye og framvoksende HMS-risikoer i forbindelse med IKT og endringer når det gjelder hvor folk arbeider.
  • Arbeidspakke 2 tar utgangspunkt i nøkkeltrendene og endringsdriverne fra arbeidspakke 1 og har som mål utvikle mulige og gjennomførbare scenarier for hvordan arbeidsplassene vil være i 2025, for å illustrere framtidens HMS-utfordringer knyttet til utviklinger innen IKT og hvor folk arbeider.
  • Arbeidspakke 3 har som mål å presentere funnene fra prosjektet ved å bruke scenariene utviklet i arbeidspakke 2 til å utforske sammen med politiske beslutningstakere mulige strategier som kan benyttes for å håndtere HMS-utfordringene som er identifisert i scenariene.

Disse aktivitetene bør bidra til å sikre trygge og helsefremmende arbeidsplasser i framtiden, i tråd med en smart, bærekraftig og inkluderende vekst i EU.

Oppfølgingsstudiene ser nærmere på viktige områder og utfordringer som belyses i prosjektet.