Strategier og arbeidsprogrammer

Arbeidsprogrammene er basert på EU-OSHAs strategi.

Fastsette en langsiktig strategi

EU-OSHAs inneværende strategi gjelder frem til 2027 og identifiserte seks strategiske mål, som tilsvarer seks prioriterte områder:

  • Foregripe endringer
  • Fakta og tall
  • Verktøy for HMS-styring
  • Bevisstgjøring
  • Kunnskap om nettverksbygging
  • Strategisk og operasjonell nettverksbygging

For mer informasjon kan du laste ned EU-OSHAs flerårige strategiprogram, EU-OSHA Multi-annual Strategic Programme 2022-2027

Planlegging for neste år

Hvert år utarbeider EU-OSHAs administrerende direktør ett programdokument som beskriver arbeidsmiljøorganets rullerende treårsprogram, som styret deretter vedtar. Der beskrives aktivitetene som skal utføres og målene som skal nås i året som kommer.

Programdokumentet angir klare prioriteringer og har som mål å sikre at arbeidsmiljøorganet bruker ressursene sine og nettverket sitt så effektivt som mulig. 

For å se arbeidsprogrammer/programdokumenter for tidligere år, besøk vår publikasjonsside.