31/03/2017

Administrasjon av flerspråklige nettsteder – et eksempel på god praksis

Den 30. mars 2017 mottok tre byråer – Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), Den europeiske unions kontor for immaterialrett (EUIPO)  og Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer (CdT) –  Det europeiske ombuds pris for god forvaltning i kategorien Fremragende levering av borger-/kundefokuserte tjenester for et nyskapende prosjekt utviklet i fellesskap for å lette administrasjonen av oversettelser for flerspråklige nettsteder.

Flerspråklighet er et grunnleggende prinsipp i Den europeiske union som sikrer likestilling mellom alle språk og respekt for det språklige og kulturelle mangfold. Oversettelse er broen mellom nasjoner og mellom EUs byråer og borgerne de skal tjene.

Imidlertid kan det være utfordrende å administrere et flerspråklig nettsted med over 25 språk, og det er ikke til å stikke under en stol at både vedlikehold og kostnader er reelle problemer. Dette er bakgrunnen for at nett-, kommunikasjons- og språkteknologiteamene i tre EU-byråer har samarbeidet om et nyskapende prosjekt som vil gjøre arbeidet med å administrere flerspråklige nettsteder mye enklere.

Resultatet er et styringsverktøy for oversettelser som er fullt ut integrert med CdTs driftssystemer og verktøyer, og som muliggjør en strømlinjeformet og kontrollert oversettelsesprosess – fra valg av innhold til revisjon og godkjenning av oversettelser. Dermed har det blitt lettere for byråene å kontrollere statusen for oversettelsene og kostnadene ved dem, og det har vist seg at selv mindre byråer kan bruke verktøyet til å kjøre flerspråklige nettsteder, noe som letter kommunikasjonen i hele EU.

Programvaren er utgitt som åpen kilde for Drupal, så verktøyet er tilgjengelig både for privatpersoner og bedrifter som ønsker å kjøre et flerspråklig nettsted, bare med noen tilpasninger.

Flerspråklighet er grunnleggende for Den europeiske union og en av de viktigste pådriverne for EU-OSHA som en anerkjent autoritet som fremmer trygge og sunne arbeidsplasser i Europa.