You are here

EU-OSHA i mediene

Subscribe to EU-OSHA in the media feed
Kantarmedia - Folder '00 EU-OSHA RSS feed folder'
Updated: 26 min 9 sec ago

Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail : 23 au 27 octobre 2017

11/01/2018 - 10:25
FACE AU RISQUE 2017-10-12 ...santé au travail initiée par l' Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-Osha). Promouvoir des lieux de travail plus sûrs et plus sains pour les travailleurs de tous âges Dans le contexte de la campagne « Être bien...

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа - 2017 г.

11/01/2018 - 10:25
fcbzr.org 2017-10-26 Инвестициите в здравословни и безопасни условия на труд допринасят за благосъстоянието на работниците и са ключ към повишаването на производителността на...

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа - 2017 г.

11/01/2018 - 10:25
fcbzr.org 2017-10-26 Днес 26 октомври 2017 г., в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа в град София се провежда Национална конференция "Здравословни работни...

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа - 2017 г.

11/01/2018 - 10:25
fcbzr.org 2017-10-27 Във връзка с отбелязването на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа за 2017 г., на 27.10.2017 г., Клубът на специалиста по БЗР - гр. София посети завода на...

European Week 2017 underlines the importance of healthy ageing at work

11/01/2018 - 10:25
fcbzr.org 2017-10-23 ...October 2017) many partners of the "Healthy Workplaces for All Ages" campaign join forces to promote sustainable work and healthy ageing. Taking into account that workers exit the labour market at the age of 61 on average - much younger than the average official retirement age...

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа - 2017

11/01/2018 - 10:25
fcbzr.org 2017-10-28 ...! #euhealthyworkplaces EU OSHA...

Hugues Leloix, médecin coordinateur de PSA : "la santé au travail ne relève pas du service de santé au travail"

11/01/2018 - 10:25
actuEL-HSE.fr 2017-11-23 ...rencontré en marge du sommet sur les lieux de travail sains de l'EU-Osha (agence européenne pour la santé sécurité au travail), qui s'est tenu les 21 et 22 novembre 2017 à Bilbao. L'occasion pour nous de lui demander comment l'équipementier...

Velferdsteknologi reduserte sykefravær

11/01/2018 - 10:23
helsemedisinteknologi.no 2017-09-20 Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene innen helse- og sosialsektoren har desidert høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet. Helse-...

Velferdsteknologi reduserte sykefravær

11/01/2018 - 10:23
HMS-magasinet 2017-09-18 Helse- og sosialsektoren er en av de mest risikoutsatte næringene med tanke på arbeidsmiljøeksponering, helsekonsekvenser og sykefravær, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet. Ettersom arbeidstakerne i denne sektoren ofte tilbringer brorparten av karrieren innenfor samme yrke og...

Mindre risikabelt å være industriarbeider

11/01/2018 - 10:23
Dagsavisen 2017-10-26 ● Industri er den tredje største hovednæringen i Norge med cirka 230.000 sysselsatte, og er den næringen med flest rapporterte arbeidsmiljøproblemer. ● Arbeidstakere innenfor sektoren står ofte i samme eller tilsvarende jobb hele sin yrkeskarriere. Dermed blir de også eksponert for samme...

God HMS sparer industrien for millioner

11/01/2018 - 10:23
HMS-magasinet 2017-10-27 Norsk Hydro er ett av selskapene som har sett resultatene av å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom mange år. Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Hydros produksjonssystem, der operatører, verneombud og tillitsvalgte jobber tett sammen med fabrikkledelsen. – Vi...

God HMS sparer industrien for millioner

11/01/2018 - 10:23
Ledernett 2017-11-03 Norsk Hydro er ett av selskapene som har sett resultatene av å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom mange år. Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Hydros produksjonssystem, der operatører, verneombud og tillitsvalgte jobber tett sammen med fabrikkledelsen. – Vi...

Industrien sparer 800 mill. i året på redusert sykefravær

11/01/2018 - 10:23
FriFagbevegelse.no 2017-10-27 Den økte satsingen på helse, miljø og sikkerhet (HMS) de siste 10-20 årene bærer frukter, viser statistikk fra Norsk Industri. Skadefrekvensen har falt betraktelig, og ny teknologi er en årsak til at mange risikoutsatte jobber er fjernet eller endret. Beregningen viser at den årlige...

Nå er det tryggere å jobbe i industrien

11/01/2018 - 10:23
Hardanger Folkeblad 2017-10-26 DEL Den økte satsingen på helse, miljø og sikkerhet (HMS) de siste 10-20 årene bærer frukter, viser statistikk fra Norsk Industri. Skadefrekvensen har falt betraktelig, og ny teknologi er en årsak til at mange risikoutsatte jobber er fjernet eller endret. – Det har blitt gjort veldig mye...

Nå er det tryggere å jobbe i industrien

11/01/2018 - 10:23
siste.no 2017-10-26 DEL Den økte satsingen på helse, miljø og sikkerhet (HMS) de siste 10-20 årene bærer frukter, viser statistikk fra Norsk Industri. Skadefrekvensen har falt betraktelig, og ny teknologi er en årsak til at mange risikoutsatte jobber er fjernet eller endret. – Det har blitt gjort veldig mye...

Velferdsteknologi reduserte sykefravær

11/01/2018 - 10:23
Dagens Perspektiv 2017-09-15 Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene innen helse- og sosialsektoren har desidert høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet. Helse-...

Godt, systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid gir milliongevinst til industrisektoren

11/01/2018 - 10:23
Dagens Perspektiv 2017-10-27 Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig. Norsk Hydro er ett av selskapene som har sett resultatene av å...

Impenjati għal Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età

11/01/2018 - 10:20
one.com.mt 2017-11-23 ...Ewropeja ghas-Sahha u s-Sigurta (EU-OSHA) fuq il-post tax-xoghol ghaddejja b´hidma biex twassal il-messagg li jirrifletti fuq il-fatt li x-xoghol huwa tajjeb ghas-sahha fizika u mentali, u li jekk wiehed jiehu hsieb is-sahha u s-sigurta tal-post tax-xoghol...

Pages