Evalueringsrapporter for EU-OSHA

For å kunne ta bedre beslutninger iverksetter EU-OSHA både ex ante- og ex post-evalueringer i henhold til artikkel 29 i finansreglementet. Evalueringer gjennomføres for å finne ut om arbeidsmiljøorganets arbeid er relevant for brukerne og bærekraftig, og om målene har blitt oppnådd.

Evaluering utføres på grunnlag av et flerårig evalueringsprogram som er samordnet med den flerårige programsyklusen.

Hvert femte år blir arbeidsmiljøorganet og dets resultater evaluert av eksterne konsulenter. Dette dokumenterer resultatene arbeidsmiljøorganet har oppnådd.

Du finner lenker til arbeidsmiljøorganets generelle evalueringsrapporter og resultatinformasjon nedenfor.

Generelle evalueringer av EU-OSHA

Relevante ressurser

Relevante publikasjoner

Infografikk