Evalueringsrapporter for EU-OSHA

For å kunne ta bedre beslutninger iverksetter EU-OSHA både ex ante- og ex post-evalueringer i henhold til artikkel 29 i finansreglementet. Evalueringer gjennomføres for å finne ut om arbeidsmiljøorganets arbeid er relevant for brukerne og bærekraftig, og om målene har blitt oppnådd.

Evaluering utføres på grunnlag av et flerårig evalueringsprogram som er samordnet med den flerårige programsyklusen.

Hvert femte år blir arbeidsmiljøorganet og dets resultater evaluert av eksterne konsulenter. Dette dokumenterer resultatene arbeidsmiljøorganet har oppnådd.

Du finner lenker til arbeidsmiljøorganets generelle evalueringsrapporter og resultatinformasjon nedenfor.

Generelle evalueringer av EU-OSHA

Ytelsesindikatorer og de viktigste resultatene fra evalueringen

Resultater fra 2015 Resultater fra 2016 Resultater fra 2017

Resultater fra en spørreundersøkelse blant interessenter

EU-OSHA gjennomfører regelmessig spørreundersøkelser blant interessentene for å få tilbakemelding på sitt arbeid. Se våre viktigste resultater og funn:

EU-OSHAs spørreundersøkelse om interessentenes tilfredshet 2018


Presentasjonen er også tilgjengelig på:

Fransk

Tysk

Italiensk

Spansk