Evalueringsrapporter for EU-OSHA

For å kunne ta bedre beslutninger iverksetter EU-OSHA både ex ante- og ex post-evalueringer i henhold til artikkel 29 i forordningen om finansreglementet. Evalueringer implementeres for å vurdere om byråets arbeid er nyttig for brukerne, er av verdi for arbeid som gjøres av andre og om de generelle målene er nådd.

Evaluering utføres på grunnlag av et flerårig evalueringsprogram som er samordnet med den flerårige programsyklusen.

Hvert femte år blir det gjennomført en evaluering av arbeidsmiljøorganet og dets resultater. Siden 2019 blir denne generelle evalueringen utført av kommisjonen.

Du finner lenker til arbeidsmiljøorganets generelle evalueringsrapporter nedenfor.

Generelle evalueringer av EU-OSHA