You are here

Evalueringsrapporter som gjelder EU-OSHAs aktiviteter

EU-OSHA gjennomfører evalueringsprogrammer for å finne ut om arbeidsmiljøorganets aktiviteter er relevante for brukerne og bærekraftige, og om målene er blitt oppnådd.

Hvert femte år blir arbeidsmiljøorganet og dets resultater evaluert av eksterne konsulenter. Dette dokumenterer resultatene arbeidsmiljøorganet har oppnådd.

Finn lenker til rapporter fra evalueringer av arbeidsmiljøorganet (bare tilgjengelig på engelsk).