Formannskapet i Rådet for Den europeiske union

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de nasjonale regjeringene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar, for i hele denne perioden har vertsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider i fred og fordragelighet, for å framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater («formannskapstrioen») i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Besøk nettstedet til Rådet for Den europeiske union for mer informasjon om det nåværende formannskapet.