You are here

Det bulgarske EU-formannskapet


BG-logo-2017Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Bulgaria overtok formannskapet 1. januar 2018. Den sittende formannskapstrioen (Estland, Bulgaria og Østerrike) vil fortsette gjennomføringen av sitt 18 måneders felles program.

Det bulgarske formannskapet vil fokusere på følgende:

  • Konsens ved å øke sikkerheten for EUs borgere og håndtere migrasjon på en effektiv måte.
  • Konkurranseevne ved å fokusere på å styrke det indre marked.
  • Utjevning ved å investere i økonomisk vekst og sysselsetting for å sikre enhet og solidaritet.

Besøk det bulgarske formannskapets nettsted

Se videoen ”Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?”