You are here

Det rumenske EU-formannskapet


Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

En ny formannskapstrio innleder sin periode 1. januar 2019. Romania skal ha formannskapet i Rådet for Den europeiske union i første del av perioden, fra 1. januar til 30. juni, etterfulgt av Finland og Kroatia. De tre landene vil samarbeide om å gjennomføre det felles programmet for 18-månedersperioden.

Det rumenske formannskapet prioriterer i sine aktiviteter behovene til Europas borgere og fokuserer på blant annet:

  • innovasjon, bærekraftig utvikling, sysselsetting og sosiale rettigheter,
  • et trygt og sikkert Europa,
  • styrking av Europas stilling internasjonalt,
  • fremming av Europas felles verdier, herunder sosial rettferdighet, demokrati, respekt og toleranse.

Prioriteringene er basert på Kommisjonens målsettinger og problemstillinger som ble identifisert av den forrige formannskapstrioen (Estland, Bulgaria og Østerrike). Hver av statene får også mulighet til å fremme saker de mener er særlig viktige.

Besøk det rumenske formannskapets nettsted

Se videoen ”Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?”