Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network (EEN) er et flaggskipsinitiativ for Europa som har som mål å gi innovasjon og forretningsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele EU. Nettverket, som er en del av rammeprogrammet for konkurransedyktighet og innovasjon, er et sted der du finner all informasjon om EU-retningslinjer og -lovgivning, finansieringsmuligheter, assistanse for å finne forretningspartnere og hjelp med utvikling av forsknings- og innovasjonsevner. Det innlemmer omtrent 600 partnerorganisasjoner i 53 land, som tilbyr et stort utvalg tjenester til små og mellomstore bedrifter

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av yrkesmessig sikkerhet og helse (HMS) til små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, for eksempel nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EEN-medlemmene er en av hovedpartnerne som hjelper EU-OSHA oppnå målsetningene sine, sammen med Generaldirektoratet for den indre marked, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW), forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter (EASME) og EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter.

Generaldirektorat for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er

Generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW) har som oppgave å fremme et vekstvennlig rammeverk for europeiske selskaper. Det har en nøkkelrolle i Europa 2020-agendaen for smart, bærekraftig og inklusiv vekst, og er Europakommisjonens tjeneste som er ansvarlig for å fullføre den indre marked for varer og tjenester, fostre entreprenørskap og vekst og forenkle tilgang til finansiering for SMB-er, for eksempel.

Forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter

Forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter (EASME) ble dannet av Europakommisjonen for å forvalte, på deres vegne, betydelige deler av flere EU-programmer, inkludert programmet for konkurransekraft i næringsliv og små og mellomstore bedrifter (COSME), det finansielle instrument för miljøet (LIFE), Horizon 2020 og Det europeiske hav- og fiskerifond (EMFF).

Det har som mål å skape en mer konkurransedyktig og ressurseffektiv europeisk økonomi basert på kunnskap og innovasjon.

Enterprise Europe Networks ambassadører for yrkesmessig sikkerhet og helse og rollen deres

Enterprise Europe Networks pris for yrkesmessig sikkerhet og helseSiden 2009 har EEN samarbeidet med EU-OSHA for å øke bevissthet om HMS blant SMB-er og mikrobedrifter. For å utføre denne oppgaven, nominerer EEN HMS-ambassadører på landsnivå. Rollen deres består av koordineringsaktiviteter, fremming av HMS til SMB-er på nasjonalt nivå og rapportere om HMS-aktivitetene sine til EU-OSHA en gang i året.

Se hele listen over EENs HMS-ambassadører

Innen CCP, eksisterer arbeidsgruppen for kommunikasjonssamarbeid (CPWG), som består av tre nasjonale kontaktpunkter, tre HMS-ambassadører fra EEN og representanter for EU-OSHA, DG GROW og EASME, hovedsakelig for å gi strategisk og ekspertråd for implementeringen og oppsyn av EU-OSHAs partnerskapstrategi for kommunikasjon.

Enterprise Europe Networks pris for yrkesmessig sikkerhet og helse

I rammen til byråets kampanje for sunne arbeidsplasser, har EENs HMS-pris som mål å øke bevissthet og fremme HMS til SMB-er. EEN-medlemmene for de 27 medlemslandene, samt Island, Liechtenstein og Norge, inviteres til å nominere for utmerkelse et av prosjektene deres med mål om å fremme bedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen i SMB-er og som passer i en av følgende kategorier: aktiviteter og begivenheter som fremmer HMS; nettverksbygging; og skriftlig og nettbasert kommunikasjon og publikasjoner.

EENs HMS-pris presenteres annenhvert år.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19