Vinn-vinn-situasjon: partnere hjelper EU-OSHA med å drive frem et trygt og sunt digitalt arbeidsliv

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Vinn-vinn-situasjon: partnere hjelper EU-OSHA med å drive frem et trygt og sunt digitalt arbeidsliv

Over 90 organisasjoner har gått i lag med Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets 2023-25 Healthy Workplaces Campaign (HWC, sunne arbeidsplasser) kampanje for å sikre at mennesker står i sentrum for digitaliseringen på arbeidsplassen. Ved å bli med i «Sikkert og sunt arbeid i den digitale tidsalder» som offisielle kampanjepartnere, spiller de en viktig rolle i kampanjens suksess samtidig som de nyter mange fordeler og muligheter.

Våre partnere er drivkraften bak suksessen til kampanjen for sunne arbeidsplasser. Deres ekspertise og engasjement for å sikre arbeidstakernes velvære og bedriftenes konkurranseevne forsterker budskapet, og deres store mangfold sikrer at det når ut til mesteparten av sektorer og land i Europa. Med tillit fra både EU-OSHA og deres nettverk er de et ledende eksempel for sikkerhet og helse på arbeidsplassen i den digitale tidsalderen.

William Cockburn
Daglig leder for EU-OSHA

EU-OSHA ønsker de offisielle kampanjepartnerne (OCP) velkommen – organisasjoner fra en rekke sektorer i hele Europa, inklusiv bedrifter og foreninger fra både det offentlige og det private. Mange av dem har kommet tilbake for å bekrefte sitt engasjement for å fremme sikkerhet og helse på arbeidsplassen (OSH) i Europa, men også mange nye har bestemt seg for å bli med. Alle av disse inspirerer og oppmuntrer andre til å lykkes med å skape en trygg og sunn arbeidsstyrke i en stadig mer digitalisert verden.

Som kampanjepartnere deltar de aktivt ved å engasjere seg i direkte diskusjoner med ansatte, organisere og delta i workshops, feltbesøk og filmvisninger, skape innovative måter for å spre bevissthet på gjennom nye formater som historier eller podcaster, samt samarbeide med andre partnere.

I kampanjen om muskel- og skjelettplager 2020-22 engasjerte de offisielle kampanjepartnere seg i 393 aktiviteter og gjennomførte nesten 1.000 holdningsskapende aksjoner. Lignende tall forventes fra denne kampanjen, som starter med to «Good Practice Exchange» arrangementer i 2024, organisert av OCP Boehringer Ingelheim i Tyskland og ZF i Portugal for deres jevnaldrende. Disse aktiviteter gir dem mulighet til å samarbeide, dele god HMS-praksis og diskutere strategiske og politiske tilnærminger for å håndtere arbeidsmiljøproblemer.

Til gjengjeld for sitt engasjement nyter partnerne økt synlighet, eksklusiv tilgang til kampanjeverktøy og -materiell, nettverksmuligheter og deltakelse i arrangementer, samt andre kunnskapsdelingsinitiativer.

Kampanjen vil også bli støttet av EU-OSHA sitt verdifulle nettverk av kontaktpunkterEEN OSH ambassadører og mediepartnere, som er klare til å forsterke kampanjens budskap og øke bevisstheten gjennom deres forskjellige kanaler.

Notes to editor:

Om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene er kjernen i EU-OSHAs arbeid for et tryggere og bedre arbeidsmiljø i Europa. De er en av våre fremste bevissthetsskapende tiltak med et viktig budskap: Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Kampanjene har pågått siden 2000 og er nå blitt de største i sitt slag i verden. Det finnes en mengde informasjon og ressurser i form av praktiske veiledninger og hjelpemidler for alle organisasjoner eller selskaper som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet. Kampanjene har viktige milepæler, bl.a. God praksis-prisene og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen, som anerkjenner og feirer eksepsjonelle bidrag til HMS-arbeidet, og de europeiske arbeidsmiljøukene, som går av stabelen hvert år i oktober.

Tidligere utgaver har fokusert på forebygging og håndtering av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, håndtering av farlige stoffer og fremme av et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle aldre. 

Om EU-OSHA

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu