Sikre og sunne arbeidsplasser i Europa: EU-OSHA avslører de nyeste trendene på EU-toppmøtet om sikkerhet og helse på arbeidsplassen i 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Sikre og sunne arbeidsplasser i Europa: EU-OSHA avslører de nyeste trendene på EU-toppmøtet om sikkerhet og helse på arbeidsplassen i 2023

I dag lanserer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) sin flaggskiprapport Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023 på toppmøtet om sikkerhet og helse på arbeidsplassen 2023 i Stockholm. Den gir en omfattende gjennomgang av statusen og utviklingen på arbeidsmiljøområdet i EU de siste årene og gir innsikt i nye trender.

EU-OSHAs rapport «Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023» gir en viktig analyse av hvor ting har blitt bedre på arbeidsplasser i EU, men også hvor det fortsatt gjenstår mye arbeid å gjøre. - Nicolas Schmit

«Mellom 1998 og 2019 gikk for eksempel ikke-dødelige arbeidsulykker ned med 58 % i EU, mens dødsulykker gikk ned med 57 %. Bedre forebyggingstiltak, sammen med den økonomiske utviklingen og endringer i arbeidsstyrken, bidro til disse reduksjonene. Mesteparten av denne nedgangen fant imidlertid sted før 2010, og tallene har stagnert de siste årene», rapporterer EU-OSHAs midlertidige administrerende direktør William Cockburn. Rapporten gir også en oversikt over potensielle forbedringsområder, stagnerende og uklar utvikling samt områder som gir grunn til bekymring, som ikke-standardiserte arbeidstyper, ufullstendig etterlevelse av arbeidsmiljøregelverket eller fysisk inaktivitet, og fremtidige utfordringer.

Nicolas Schmit, EU-kommisjonær for sysselsetting og sosiale rettigheter ønsket rapporten velkommen: «Arbeidsmiljø på arbeidsplassen er en viktig del av enhver organisasjons virksomhet. Endringer på arbeidsplassen forårsaket av COVID-19-krisen, det grønne, digitale og demografiske skiftet samt vitenskapelig og teknologisk utvikling førte til at Kommisjonen i juni 2021 vedtok en ny strategisk ramme for arbeidsmiljø på arbeidsplassen for 2021-2027. EU-OSHAs rapport «Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023» gir en viktig analyse av hvor ting har bedret seg på arbeidsplassene i EU, men også hvor det forstår er mye som gjenstår.»

EU-OSHA håper at denne publikasjonen vil ha en stor innvirkning på fremtidig politikk og tilnærminger for å ivareta arbeidstakernes arbeidsmiljø i Europa. Dataene kan enkelt vises og analyseres land for land ved å bruke datavisualiseringsverktøyet HMS-barometer.

Toppmøtet om arbeidsmiljø på arbeidsplassen finner sted 15.-16. mai 2023 i Stockholm, Sverige. Dette arrangementet, som arrangeres av Europakommisjonen og det svenske EU-formannskapet i fellesskap, samler EUs institusjoner, medlemsstatene, partene i arbeidslivet og andre interessenter. EU-OSHA samhandler aktivt med deltakerne i diskusjoner om de første erfaringene fra EUs strategiske ramme, inkludert progresjonen man har hatt med nullvisjonen for arbeidsrelaterte dødsfall. Andre emner omfatter psykisk helse i arbeidslivet, rollen til de sosiale partnerne, virkningene av hetebølger og klimaendringer på arbeidsmiljøområdet og evalueringen av nasjonale arbeidsmiljøstrategier.

Når det gjelder virkningen av klimaendringer og hetebølger på HMS, presenterer EU-OSHA en veiledning om HMS og varmestress som gir praktisk veiledning i hvordan man håndterer risikoer forbundet med arbeid i varme og informasjon om hva man skal gjøre hvis en arbeidstaker begynner å lide av en varmerelatert sykdom eller et helseproblem. 

 

Lenker:

 

Utvikling av totalt antall ikke-dødelige arbeidsulykker og forekomstrater (ulykker per 100 000 arbeidstakere), 1998 og 2019 – Eurostat

Data for 1998: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Eurostat: Accidents at work in the EU 1998-1999. Data for 2019: Eurostat: Accidents at work by sex and severity (NACE Rev. 2-aktivitet totalt); Non-fatal accidents at work (NACE Rev. 2-aktivitet og kjønn)

Notes to editor:

Om EU-OSHA

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu