Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 05/06/2019 - 12:00

Hyller 25 år med EU-OSHA og partnernettverket

EU-OSHA har et jubileumsarrangement i Bilbao den 5. juni, som markerer 25 års samarbeid for et tryggere og sunnere Europa. Dette gir oss anledning til å takke alle som har samarbeidet med byrået de siste 25 årene, og samtidig trekke fram mange viktige milepæler.

EU-OSHA, også kjent som “Bilbao-byrået”, ønsker sitt nettverk av partnere, dignitarer og tidligere og nåværende ansatte, velkommen til arrangementet, som finner sted i byen byrået er stolt over å kunne kalle hjemme. EU-OSHA hyller alle samarbeidspartnerne og deres engasjement de siste 25 årene, med taler og paneldebatter.

Marianne Thyssen, EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidskraftmobilitet, gratulerer og oppsummerer hvor viktig denne milepælen er for EU-OSHA: – For 25 år siden grunnla vi EU-OSHA for å sikre at alle, særlig arbeidstakere og arbeidsgivere, kjenner HMS-regelverket og vet hvordan det skal gjennomføres.

To paneldebatter gir deltakerne mulighet til å reflektere over hva som er oppnådd innen arbeidervern og arbeidsmiljø (HMS) i Europa de siste 25 årene, samt å titte litt inn i framtiden. Blant temaene som tas opp, er tanken bak grunnleggelsen av EU-OSHA, byråets proaktive tilnærming til digital teknologi, utfordringene og mulighetene EUs utvidelser gir, og det revolusjonerende ved den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Deltakerne reflekterer også over hvor vellykkede EU-OSHAs flaggskipsprosjekter er, for eksempel Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene, OiRA og ESENER, og særlig byråets viktige rolle som støtte for svært små, små og mellomstore bedrifter.

Christa Sedlatschek, EU-OSHAs administrerende direktør, sier: – En av EU-OSHAs store prestasjoner er at byrået nå har så godt kontakt med bedrifter i hele Europa. Flaggskipsprosjekter som ESENER bidrar til å styrke dette ved å identifisere hvilke behov bedriftene og deres ansatte har.

Viktigheten av fortsatt støtte og håndtering av dagens og morgendagens HMS-ufordringer understrekes av tidligere EU-OSHA-direktør Jukka Takala, som gjengir et av byråets hovedbudskap: – God helse og sikkerhet på arbeidsplassen og økonomisk suksess henger sammen. Vi må få dette budskapet ut til politikerne og få endret holdningene og den langsiktige tenkingen.

Alle er enige om at byråets partnerskap over hele Europa og trepartssamarbeid er sentrale suksessfaktorer. Hans-Horst Konkolewsky, tidligere direktør for EU-OSHA, kommenterer: – Byrået har vist at konseptet det ble opprettet på grunnlag av, dvs. et byrå basert på et trepartssamarbeid og et nettverk av kontaktpunkter og partnere i medlemsstatene og partnerlandene, har fungert i praksis. Dette konseptet har vært sentralt for å oppnå en felles forståelse av hvilken retning vi ønsker å gå i når det gjelder å beskytte arbeidstakerne.

Live stream tilgjengelig onsdag 5. juni fra kl. 15.30 sentraleuropeisk tid

Se videomeldingen fra kommissær Thyssen

Hold deg orientert om våre arrangementer i forbindelse med 25-årsjubileet på et eget område på nettstedet vårt

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

I 2019 feirer EU-OSHA sitt 25-årsjubileum – 25 år med samarbeid for et tryggere og sunnere Europa. Byrået markerer anledningen med et tilbakeblikk på viktige milepæler og hva det har oppnådd innen HMS, og ser fram mot kommende HMS-utfordringer. For å feire dette engasjementet for å bedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassene i Europa blir det organisert ulike arrangerementer og sendt ut diverse informasjon gjennom hele året. Besøk nettsiden for 25-årsjubileet for å finne ut mer om aktiviteter og arrangementer i forbindelse med 2019-feiringen. Følg emneknaggen #EUOSHA25.