You are here

Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 21/06/2016 - 01:45

Over 100 partnere fra hele Europa er forpliktet til Gode arbeidsplasser hele livet

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har bekreftet den første bølgen av offisielle kampanje- og mediepartnere som vil delta på sin paneuropeiske 2016-17-kampanje, Gode arbeidsplasser hele livet. Nettverket av offisielle kampanjepartnere består av europeiske og internasjonale selskaper og organisasjoner som representerer en rekke bransjer, inkludert arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner, teknologiplattformer, frivillige organisasjoner og multinasjonale selskaper. Kampanjens mediepartnere har også tatt del for å bidra med bevisstgjøringen gjennom sine publikasjoner og nettsider.

27 % av arbeiderne i EU mener at de ikke vil kunne gjøre samme jobb til de fyller 60. Vi må forbedre arbeidsforholdene for alle generasjoner av arbeidere, og fremme bærekraftig arbeid og sunn aldring.

Gode arbeidsplasser hele livet-kampanjen fokuserer på bærekraftig arbeidsliv i sammenheng med Europas aldrende arbeidsstyrke. Forebyggende tiltak gjennom hele arbeidslivet er en viktig melding som baserer seg på risikovurdering for å forebygge ulykker og sykdom på arbeidsplassen – kombinert med rehabilitering, tilbakeføring til arbeid og livslang læring.

 

Dr Christa Sedlatschek, direktør for EU-OSHA, forklarte hvilken betydning kampanjepartnerne har: «27 % av arbeidstakere i EU mener at de ikke ville være i stand til å gjøre den samme jobben ved fylte 60 år. Vi må forbedre arbeidsforholdene for alle generasjoner av arbeidere, og fremme bærekraftig arbeid og sunn aldring. Og risikoforebygging vil stå i fokus for denne prosessen. Ved å bli med i 2016-17-kampanjen, kan organisasjoner gå foran med et godt eksempel og stå i bresjen for implementeringen av praktiske løsninger for aldersstyring på arbeidsplassen. Deres innspill er avgjørende for å kommunisere kampanjen til et bredest mulig publikum.»

 

Den første bølgen av offisielle kampanjepartnere er hovedsaklig bestående av organisasjoner som har fornyet sin forpliktelse etter sin vellykkede deltakelse i Gode arbeidsplasser hele livet 2014-15-kampanjen. De vil dra nytte av de mange fordelene som partnerskapet tilbyr, som blant annet økt synlighet, kampanjeverktøy og materiale, nettverk og læringsutveksling.

 

En av de offisielle kampanjepartnerne, Luca Visentini, generalsekretær i ETUC (European Trade Union Confederation), forklarte sine forventninger slik: «ETUC forventer at kampanjen vil øke bevisstheten om hvor viktig det er at arbeidstakere og HMS-utvalg deltar i forebyggingsarbeidet i alle aldersgrupper og på alle arbeidsplasser, og om behovet for handling når det gjelder lover og forskrifter for å forbedre arbeidsvilkårene i Europa.»

 

Angående sin organisasjons deltakelse i kampanjen, sa Markus J. Beyrer, direktør i BUSINESSEUROPE, følgende: «Vi må vurdere hvordan arbeidstakere kan stå i arbeid lengre – ved god helse og høy produktivitet – gjennom hele sine arbeidsliv. Samtidig bør vi unngå å generalisere og gjøre stereotyper om folk i forhold til alder. Vi håper at kampanjen vil bistå arbeidsgivere ved å gi dem nyttig informasjon og verktøy i så måte.»

 

Offisielle kampanjepartnere har også mulighet til å delta i en rekke arrangementer og aktiviteter, blant annet muligheten til å konkurrere i den spesielle kategorien for kampanjepartnere – Prisen for god praksis innen sunne arbeidsplasser. Arrangementer for utveksling av god praksis, i regi av partnerne selv, vil også bli avholdt regelmessig gjennom hele kampanjen. Arrangementene gir organisasjonene en god anledning til å diskutere og utveksle lærdom om vellykket praksis for forvaltning av helse og sikkerhet på arbeidsplassen i forbindelse med aldring.

 

Det forventes at en ny bølge av partnere vil tilslutte seg kampanjen høst 2016. EU-OSHA oppfordrer interesserte parter til å søke elektronisk, frem til september 2016.

 

Mediepartnerne som har sluttet seg til kampanjen så langt, omfatter journalister og redaktører som er involvert i OSH over hele Europa, og som bruker sine nettverk og trykte, nettbaserte og sosiale mediekanaler for å bidra til å fremme kampanjen og dens budskap. De organiserer også begivenheter, inkluderer kampanjemateriell i kurs, fremmer den europeiske Prisen for god praksis, og oppmuntrer til nominasjoner.

 

Lenker:

 

Offisielle kampanjepartnere for 2016-17:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Mediepartnere for 2016-17:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene) (2015), “Den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen – 2015”.

Merknader til redaktøren: 
1.

Gode arbeidsplasser hele livet-kampanjen for 2016–2017 setter fokus på viktigheten av god HMS-styring og risikoforebygging gjennom hele yrkeslivet og å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstaker – enten de nettopp er kommet ut i arbeidslivet eller nærmer seg pensjonsalderen. I likhet med de tidligere kampanjene samordnes den på nasjonalt nivå av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanjepartnere.

Kampanjen lanseres 15. april 2016. Viktige datoer i kampanjekalenderen er blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2016 og 2017) og seremonien i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens Pris for god praksis (april 2017). Kampanjen avsluttes med Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø (november 2017), der EU-OSHA samler alle bidragsyterne for å oppsummere hva kampanjen har oppnådd, og hva man har lært.

2.

De toårige Et sikkert og godt arbeidsliv-kampanjene gjennomføres i over 30 europeiske land og anses som verdens største HMS-kampanjer i sitt slag. Kampanjenes hovedbudskap er at å styre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen, er bra for både arbeidstakerne og bedriften og for samfunnet som helhet.

3.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Arbeidsmiljøorganet gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske bevisstgjøringskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao, Spania, finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra de 28 medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu