Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 21/10/2019 - 01:30

Bli med EU-OSHA under markeringen av Den europeiske arbeidsmiljøukene 2019

Mellom 21. og 25. oktober markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets nettverk av partnere en betydelig milepæl i kampanjen for sunne arbeidsplasser. Den europeiske arbeidsmiljøuken i år har som mål å øke bevisstheten om sikkerhet og helse på arbeidsplassen og fremme aktiv og deltakende forebygging av risiko. Den europeiske arbeidsmiljøuken i år støtter den pågående kampanjen – sunne arbeidsplasser og håndtering av farlige stoffer.

Ifølge en Eurobarometer-studie, som kartla nesten 28 000 mennesker i 28 land, er 65 % bekymret for å bli eksponert for farlige kjemikalier. Her er det EU-OSHAs e-verktøy for farlige stoffer kan hjelpe. Det er gratis å bruke, og det gir arbeidsgivere rådene og støtten de trenger for å håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen på en effektiv måte.

Millioner av arbeidstakere over hele Europa kommer ofte i kontakt med farlige stoffer på arbeidsplassen, og bruken av slike stoffer øker. Denne eksponeringen kan ha negativ innvirkning på arbeidstakernes helse og deres evne til å fungere på lang sikt, og derfor er forebygging svært viktig. Hundrevis av arrangementer og aktiviteter som er organisert for å markere Den europeiske arbeidsmiljøuken, har som mål å øke bevisstheten om dette problemet og oppmuntre til utveksling av beste praksis for å sikre effektiv forebygging av risiko.

Christa Sedlatschek, administrerende direktør for EU-OSHA, mener at det er viktig at alle europeiske selskaper har tilgang til kunnskapen og ressursene de trenger for å forbedre risikostyringen, og fremhever den sentrale rollen kampanjen for sunne arbeidsplasser har spilt for å sikre dette: Ifølge en Eurobarometer-studie, som kartla nesten 28 000 mennesker i 28 land, er 65 % bekymret for å bli eksponert for farlige kjemikalier. Her er det EU-OSHAs e-verktøy for farlige stoffer kan hjelpe. Det er gratis å bruke, og det gir arbeidsgivere rådene og støtten de trenger for å håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen på en effektiv måte.

Det interaktive e-verktøyet – som er laget spesifikt for svært små bedrifter og små og mellomstore bedrifter (SMB) – hjelper virksomheter med å gjennomføre risikovurderinger av sin bruk av farlige stoffer og gir tilpassede råd om anbefalte fremgangsmåter for hvordan det kan innføres effektive tiltak på arbeidsplassen. Det er registrert imponerende 26 000 besøk siden lanseringen av verktøyet i mai 2018, og det er tilpasset for Island, Norge og Portugal. 

EU-OSHA samarbeider tett med sitt omfattende nettverk av partnere for å fremme Den europeiske arbeidsmiljøuken og sikre dens suksess. Byrået takker særlig de nasjonale kontaktpunktene, offisielle kampanjepartnere og mediepartnere for deres støtte, noe som er nøkkelen til suksessen til Den europeiske arbeidsmiljøuken.

De nasjonale kontaktpunktene har organisert en rekke arrangementer gjennom hele uken. I Østerrike, Litauen, Italia and Slovakia arrangeres det kampanjeavslutningsarrangementer for å gjennomgå høydepunktene i kampanjen, utveksle anbefalte fremgangsmåter og reflektere over erfaringer.

 I Spania fokuserer en konferanse i Barcelona på å minimere eksponering for kreftfremkallende stoffer, mens en workshop i Madrid fremhever viktigheten av en sterk risikoforebyggende kultur for å håndtere farlige stoffer. På en konferanse i Finland diskuteres sikker håndtering av kjemiske stoffer på arbeidsplassen og det gis råd til deltakerne.

 

I tillegg arrangerer kampanjepartnere, mediepartnere og engasjerte støttespillere mange mindre arrangementer over hele Europa, alle med samme mål – å redusere risikoen for farlige stoffer på Europas arbeidsplasser.

 

Engasjer deg!

Alle – fra ansatte og arbeidsgivere til HMS-eksperter og interessenter – kan delta i Den europeiske arbeidsmiljøuken. Hvis du vil bidra til å fremme tryggere og sunnere arbeidsplasser, kan du

 

  • laste ned og distribuere de gratis kampanjeressursene
  • organisere et arrangement eller en aktivitet i ditt område
  • følge oss på sosiale medier med #EUhealthyworkplaces, og del promoterende innlegg og materiale
  • delta på arrangementer og i konkurranser

 

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

Kampanjen for 2018–2019, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer, skal øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen og formidle informasjon om hvordan risikoene ved farlige stoffer kan forebygges. Kampanjen fokuserer spesielt på arbeidstakere med særlige behov, og retter seg mot grupper som er spesielt sårbare for disse risikoene, som migrantarbeidere og unge mennesker. I likhet med tidligere kampanjer samordnes den på nasjonalt nivå av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanjepartnere.

Kampanjen ble lansert i april 2018. Viktige datoer i kampanjekalenderen er blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2018 og 2019) og seremonien i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen (november 2018 og 2019). Kampanjen avsluttes med Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø (november 2019), der EU-OSHA samler alle bidragsyterne for å oppsummere hva som er oppnådd med kampanjen og kampanjens viktigste læringspunkter.