Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 25/06/2019 - 01:15

OiRA, det innovative verktøyet for risikovurdering av arbeidsplassen, lanseres globalt

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) er glad for at OiRA-verktøyet (Online interactive Risk Assessment) er innført hos den multinasjonale bilprodusenten Daimler. Selskapets tyske HMS-avdeling har utviklet et bedriftsspesifikt verktøy for risikovurdering av arbeidsplassen på grunnlag av OiRA.

Bruken av OiRA i et slikt stort multinasjonalt selskap vil gjøre OiRA mer synlig og styrke dets anseelse som en effektiv risikovurderingsplattform.

EU-OSHA og Daimler støtter begge den globale Nullvisjonen, som baserer seg på at alle ulykker, sykdommer og skader på arbeidsplassen kan forebygges. Dette var bakgrunnen for at den tyske HMS-avdelingen i Daimler innledet et samarbeid med EU-OSHA for å gjøre arbeidsplassene så trygge som mulig. EU-OSHAs administrerende direktør, dr. Sedlatschek, understreker at Daimlers arbeid ikke bare skal dekke selskapets egne behov for risikovurderinger, men skal også komme hele OiRA-fellesskapet til gode, for programvaren kan lett tilpasses og brukes i andre organisasjoner og dermed spare dem for både tid og penger. Dessuten vil bruken av OiRA i et slikt stort, multinasjonalt selskap gjøre OiRA mer synlig og styrke dets anseelse som en effektiv risikovurderingsplattform.

Sammen med andre ansatte og representanter for nettverket til EU-OSHAs tyske kontaktpunkt utvekslet dr. Sedlatschek nylig synspunkter med HMS-avdelingen i Daimler om den videre utrullingen og markedsføringen av OiRA. Kontinuerlig forbedring og utvikling av programvaren til OiRA er i høyeste grad et samarbeid og baserer seg på utveksling av kunnskap og god praksis mellom EU-OSHA, OiRA-fellesskapet, EU og nasjonale partnere.

Hvorfor bruke OiRA?

OiRA-plattformen ble opprinnelig utviklet for å gi EU-OSHAs nasjonale partnere (som arbeidsdepartement eller arbeidstilsyn) verktøyer for vurdering av HMS-risiko som er bransjespesifikke og skreddersydd ut fra nasjonale forhold.

OiRA-plattformen ble opprinnelig utformet for å imøtekomme behovene til små og svært små bedrifter, som ofte mangler ressurser og kunnskap for å foreta en effektiv vurdering av HMS-risikoer og håndtere dem. OiRA-programmet kan lett tilpasses den enkelte bedrift, uansett størrelse og bransje.

Fire viktige grunner til å bruke OiRA:

  • Det er gratis og lett å bruke.
  • Det inneholder veiledninger og presenterer praktiske løsninger.
  • Det muliggjør en bransjespesifikk tilnærming til risikovurdering.
  • Det kan bidra til at bedriftene kan overholde lover og forskrifter.

OiRA blir stadig mer populært som verktøy: I 2018 ble over 85 000 risikovurderinger utført ved bruk av OiRA-verktøyer, og et tjuetalls nye ble lagt ut på nettet, så nå er det totale antallet OiRA-verktøy oppe i over 160. Anbefalinger om å bruke OiRA er dessuten inntatt i den nasjonale lovgivningen eller HMS-strategien i land som Italia, Litauen og Slovenia. En slik anerkjennelse av OiRA på nasjonalt plan – kombinert med innsatsen på EU-plan og eksemplene på god praksis på bedriftsnivå – er avgjørende for å gjøre OiRA-plattformen og alle funksjonene der kjent for et bredere publikum og fremme bruken av den som et ledd i den daglige HMS-styringen i bedrifter i hele Europa.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu