Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 17/09/2019 - 01:30

Prisen for god praksis innen sunne arbeidsplasser fremhever eksempler på håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) kunngjør eksempler på belønnede og utmerkede organisasjoner som har en innovativ tilnærming for å lykkes med å takle risikoen som farlige stoffer utgjør, som en del av den 14. konkurransen om Prisen for god praksis. Prisen anerkjenner organisasjoner med et enestående engasjement for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS) og fremmer praksis som beskytter arbeidstakere og øker produktiviteten.

Vinnereksemplene er fra bedrifter og organisasjoner i en rekke størrelser og fra ulike sektorer, som alle har et felles mål: Å skape en kultur for forebygging og beskytte arbeidere mot farlige stoffer.

Konkurransen i 2018–2019 er en viktig del av EU-OSHAs Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer-kampanje. Dr Christa Sedlatschek, direktør hos EU-OSHA, kommenterte verdien av prisene: «Vi gleder oss over å se så mange sterke og varierte eksempler på god yrkesmessig sikkerhets- og helsepraksis i sammenheng med håndtering av farlige stoffer. Vinnereksemplene er fra bedrifter og organisasjoner i en rekke størrelser og fra ulike sektorer, som alle har et felles mål: Å skape en kultur for forebygging og beskytte arbeidere mot farlige stoffer.»

Seks organisasjoner ble belønnet:

  • Det tsjekkiske legemiddelfirmaet VAKOS XT, a.s., som samarbeidet med innenriksdepartementet for å utvikle et tiltaksprogram for å beskytte offentlig tjenestepersonell mot eksponering av ulovlig narkotika under politiaksjoner i ulovlige narkotikalaboratorier osv.
  • Eiffage Infrastructures, et stort, fransk selskap innen veibygging og vedlikeholdssektoren som utviklet en ny teknikk for å fullstendig eliminere bruken av farlige løsemidler i deres analyselaboratorier.
  • Det tyske, føderale forbundet Glazier Trades, som utviklet og forenklet implementeringen av en sikker og økonomisk teknikk for håndtering av asbestholdige materialer.
  • Peluquería Elvira, en liten frisør- og skjønnhetssalong som fjernet farlige stoffer og i tillegg endret arbeidsforholdene i andre salonger i hele Spania.
  • Atlas Copco Industrial Technique AB, et produksjonsselskap fra Sverige som fremmet en kultur for deltakelse og samarbeid og iverksatte kollektive tiltak for å beskytte arbeidere mot potensielt farlige nanorør av karbon.
  • En liten landbruksvirksomhet i Nederland, Mansholt BV, som sammen med det nasjonale sektororganet for HMS iverksatte en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte arbeidere mot farlig støv.

Ytterligere fire organisasjoner fikk utmerkelser: Vienna Ombuds Office for Environmental Protection i Østerrike, byggefirmaet BAM Ireland i Irland, Gorenje, d.d., et slovensk produksjonsselskap og British Occupational Hygiene Society i Storbritannia.

Deltakerne ble først bedømt på nasjonalt nivå, og opptil to vinnere fra hvert land ble nominert til den paneuropeiske konkurransen. Den europeiske juryen så på hvordan god praksis ble implementert, hvordan risikovurderinger ble utført og hvordan STOP-prinsippet ble fulgt. Det vil si hvordan en hierarkisk tilnærming til forebygging og prioritering av substitusjon etterfulgt av tekniske, organisatoriske og til slutt personlige vernetiltak ble iverksatt. Juryen vurderte også hvorvidt inngrep førte til reelle og påviselige forbedringer innen HMS gjennom en helhetlig tilnærming som involverer medbestemmelse og ledelsesengasjement. De valgte inngrepene er bærekraftige over tid, er overførbare til andre organisasjoner eller medlemsland og strekker seg utover nasjonale, lovfestede krav.

For å feire disse organisasjonenes bidrag til forbedring av sikkerhet og helse og øke bevisstheten av implementering av god praksis, får hver av de prisbelønte organisasjonene en pokal, og hver av de utmerkede organisasjonene får et sertifikat ved en spesiell seremoniToppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø i Bilbao i november.

Finn ut mer om de prisbelønte og utmerkede bidragene i heftet for Prisen for god praksis

Gå til nettstedet Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu