Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 05/11/2019 - 08:00

Filmprisen Et sikkert og godt arbeidsmiljø tildeles Bird Island ved den internasjonale filmfestivalen DOK Leipzig

Årets vinner er Bird Island av Sergio da Costa og Maya Kosa fra Sveits. Siden 2009 har Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presentert filmprisen Et sikkert og godt arbeidsmiljø hvert eneste år ved den internasjonale dokumentar- og filmfestivalen i Leipzig (DOK Leipzig) for å hylle innovative filmer som omhandler arbeidslivet.

Juryen var imponert over filmens ‘intelligente, empatiske og endog humoristiske fremstilling av menneskers sårbarhet’, som skaper en ‘fascinerende analogi mellom rehabiliteringen av de skadde fuglene og filmens protagonist’.

Vinnerfilmen viser en ung mann, Antonin, som lider av utbrenthet etter langvarig sykdom, og følger ham i en ny stilling ved et fuglereservat. Filmen kombinerer Antonins dagboklignende rapportering med dokumentarlignende filmopptak av hans interaksjon med kolleger og skadde fugler. Resultatet er en hjertevarm fortelling om rehabilitering gjennom tålmodighet og pleie, fortalt på en minimalistisk men effektiv måte.

Juryen var imponert over filmens ‘intelligente, empatiske og endog humoristiske fremstilling av menneskers sårbarhet’, som skaper en ‘fascinerende analogi mellom rehabiliteringen av de skadde fuglene og filmens protagonist’.

Filmprisen Et sikkert og godt arbeidsmiljø anerkjenner talentfulle regissører som kaster lys over risikoer og utfordringer som folk opplever på arbeidsplassen i dagens samfunn. Formålet er å oppfordre til sårt tiltrengte diskusjoner om helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Dokumentar- eller animasjonsfilmen som vinner velges ut på bakgrunn av sin kreative fremstilling av viktige HMS-spørsmål, inkludert:

  • arbeidstakeres fysiske og psykiske velvære;
  • påvirkningen som politiske og økonomiske endringer har på arbeidsmiljøet;
  • arbeidstakerrettigheter;
  • grupper som opplever særegne utfordringer, som migranter eller eldre arbeidstakere.

EU-OSHA støtter denne prisen med stolthet fordi den gir økt oppmerksomhet om HMS-risikoer, og ønsker å fremme en kultur for forebygging i hele Europa. Hvert år mottar regissøren av vinnerfilmen en pris på 5 000 euro. Filmen blir tekstet på en rekke europeiske språk og gjort tilgjengelig gjennom en elektronisk plattform for EU-OSHAs nettverk av nasjonale kontaktpunkter, som organiserer fremvisninger og diskusjoner.

Årets nominerte filmer omhandler en rekke aktuelle og viktige spørsmål. For eksempler ser den italienske filmen Never Whistle Alone på varsling ved moderne arbeidsplasser; My English Cousin retter søkelyset på en algirsk flyktnings erfaringer med arbeidslivet i Storbritannia; Taste of Hope følger en gruppe arbeidere som danner et samvirke og overtar den franske tefabrikken de jobber på; og den intense Nothing to Be Afraid Of dokumenterer arbeidet til fem kvinner som utfører livsfarlig minerydding i Aserbajdsjan.

DOK Leipzig er en viktig plattform for dokumentarer og animasjonsfilmer, med over 47 000 besøkende årlig. Festivalen stimulerer til debatt om sosiale og politiske spørsmål, og presenterer over 300 filmer fra mer enn 50 land og organiserer over 100 globale og internasjonale premierer.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu