Framtidens arbeidsmiljø: Et trygt og godt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Framtidens arbeidsmiljø: Et trygt og godt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

 

«Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv», den nye utgaven av EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje, starter i dag! 

I takt med at digitaliseringen støper om arbeidsplassene våre, er målet med denne kampanjen å øke bevisstheten, fremme samarbeid og bane vei for en framtid der arbeidsmiljø og teknologisk framskritt har høyeste prioritet.

EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje – Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv – skal hjelpe arbeidsgivere i EU med å sikre anstendige arbeidsforhold og kvalitetsjobber.Nicolas Schmit, EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter

I et arbeidsliv der over 80 % av bedriftene i EU integrerer personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre mobile enheter, står den nye kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø i sentrum. 93 % av de ansatte i store selskaper og 85 % i svært små selskaper bruker digitale enheter. Denne kampanjen tar derfor for seg den skiftende dynamikken i arbeidslivet og understreker hvor viktig det er at arbeidsmiljøet ivaretas i den digitale omstillingen med mennesket i sentrum.

I takt med at kunstig intelligens (KI), nettskyen og samarbeidende roboter blir en integrert del av arbeidsprosessene våre, endres selve arbeidslivets art. Kampanjen anerkjenner i hvilken grad arbeidsmiljøet kan forbedres. Samtidig tar den for seg nye risikoer i dette raskt skiftende miljøet. 

Nicolas Schmit, EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, hadde følgende å si: «Arbeidslivet har gjennomgått en enorm forvandling de siste årene, der vi nå må forholde oss til digital teknologi, algoritmisk ledelse og hjemmekontor. Det er viktig å finne den rette balansen: Når vi høster fordelene av et digitalt arbeidsliv, må vi også passe på at vi ikke glemmer menneskene oppi det hele. EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje – Et trygt og godt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv – skal hjelpe arbeidsgivere i EU med å sikre anstendige arbeidsforhold og kvalitetsjobber.»

Joaquín Pérez Rey, statssekretær for sysselsetting og sosial økonomi i Spania og representant for det spanske EU-formannskapet, kommenterte dette på følgende måte: «EU bidrar med sin politikk til denne digitale omstillingen og setter strategiske mål for digitaliseringen av selskaper og tiltak i samfunnet. EU-formannskapet vil derfor understreke hvor viktig denne kampanjen og budskapet med den er, slik at de teknologiske framskrittene bidrar til å forbedre arbeidstakernes arbeidsforhold og arbeidsmiljø og setter en stopper for den usikkerheten som truer arbeidslivet. Denne kampanjen vil legge til rette for en digital omstilling av arbeidslivet som er rettferdig og inkluderende, og som sprer kunnskap om digitale løsninger som innebærer muligheter for selskaper og arbeidstakere.»

EU-OSHAs forskning beskrevet i HMS-oversikten over digitalisering vil ligge til grunn for kampanjen, som skal se nærmere på fem prioriterte områder i løpet av de neste to årene: arbeid på digitale plattformer, automatisering av oppgaver, hjemmekontor og hybridarbeid, administrasjon av ansatte gjennom kunstig intelligens og smarte digitale systemer. 

Formålet med kampanjen er denne gangen å øke bevisstheten om hvordan den digitale omstillingen påvirker arbeidsmiljøet, og oppfordre til sikker og produktiv bruk av digital teknologi på tvers av ulike sektorer og arbeidsplasser. Den har også som mål å fremme samarbeid mellom aktører og sikre en trygg og effektiv digitalisering av arbeidslivet ved hjelp av ressurser og forebyggende risikovurderinger.

William Cockburn Salazar, direktør for Det europeiske arbeidsmiljøbyrået (EU-OSHA), avsluttet erklæringene på følgende måte: «Europas digitale omstilling er i full gang, men vi skjønner nok ikke fullt ut ennå hvordan den påvirker bedrifter og arbeidstakere. Faktisk er det bare ved 24 % av arbeidsplassene at man har drøftet den potensielle effekten på arbeidsmiljøet. Det haster å gripe sjansen og se på hva slags risiko digitaliseringen innebærer, slik at vi kan bruke den nye teknologien til å skape et så trygt, godt og produktivt arbeidsmiljø som mulig. Det er nettopp det som er målet med EU-OSHAs nye Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje «Et trygt og godt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv».

Og jo flere som engasjerer seg, desto bedre er det. For å nå ut til arbeidstakere og arbeidsgivere støtter EU-OSHA seg på et omfattende nettverk av nasjonale kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere, partene i arbeidslivet og andre mellomledd som ved hjelp av vårt kampanje- og informasjonsmateriell kan inspirere og oppfordre andre til å slutte seg til arbeidet for et trygt og godt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv.

Lenker:

Notes to editor:

Om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene er kjernen i EU-OSHAs arbeid for et tryggere og bedre arbeidsmiljø i Europa. De er en av våre fremste bevissthetsskapende tiltak med et viktig budskap: Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Kampanjene har pågått siden 2000 og er nå blitt de største i sitt slag i verden. Det finnes en mengde informasjon og ressurser i form av praktiske veiledninger og hjelpemidler for alle organisasjoner eller selskaper som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet. Kampanjene har viktige milepæler, bl.a. God praksis-prisene og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen, som anerkjenner og feirer eksepsjonelle bidrag til HMS-arbeidet, og de europeiske arbeidsmiljøukene, som går av stabelen hvert år i oktober.

Tidligere utgaver har fokusert på forebygging og håndtering av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, håndtering av farlige stoffer og fremme av et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle aldre. 

Om EU-OSHA

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu