You are here

Presserom

Hva er nytt?
15/12/2017

2018 står på trappene, og med det nye året banker kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” på døren. Denne kampanjen skal øke bevisstheten om farlige stoffer og fremme en forebyggingskultur på arbeidsplassene i hele Europa.

EU-OSHA setter i gang denne 2018–2019-kampanjen til våren. Vi håper at alle kampanjepartnere og interessenter vil støtte den i like stor grad som de gjorde med den forrige, ”Gode arbeidsplasser hele livet”.

Pressemeldinger

25/01/2018 - 01:45

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) ønsker kommissær Marianne Thyssen og andre interessenter velkommen til et seminar om HMS i små og svært små bedrifter. Seminaret finner sted i Bilbao 25. januar, altså samtidig med publiseringen av to nye rapporter som går nærmere inn på de nyeste funnene til EU-OSHAs prosjekt om små og svært små bedrifter.

21/11/2017 - 01:30

Ledende europeiske eksperter på helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) samles i dag i Bilbao, Spania, til Det europeiske arbeidsmiljøorganets (EU-OSHA) toppmøte for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen. Toppmøtet markerer slutten på den svært vellykkede Gode arbeidsplasser hele livet-kampanjen, som hadde som mål å fremme et bærekraftig arbeidsliv i lys av en aldrende europeisk arbeidsstyrke.