You are here

Presserom

Hva er nytt?
03/10/2017

I løpet av Den europeiske arbeidsmiljøuken 2017 vil det bli organisert arrangementer og aktiviteter over hele Europa for å fremme et bærekraftig arbeidsliv og sunn aldring.

Arbeidsmiljøuken (23.–27. oktober) arrangeres i forbindelse med kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet og er en gyllen mulighet for offentlige myndigheter, private selskaper og borgerne til å involvere seg.

Pressemeldinger

04/09/2017 - 01:30

På den 21. verdenskongressen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen i Singapore 3.–6. september vil Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) i samarbeid med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) legge fram nye anslag over hva dårlig HMS-arbeid koster. De nye funnene viser at arbeidsrelaterte skader og sykdommer på verdensbasis medfører et tap på 3,9 % av BNP, til en årlig kostnad på grovt regnet 2 680 milliarder euro [1].

26/04/2017 - 11:00

I innspurten til Verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 28. april arrangeres seremonien for Prisen for god praksis i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen i Valletta på Malta. Konkurransen er organisert av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), og prisene er en anerkjennelse av vellykkede tiltak som europeiske organisasjoner har truffet for å gjøre arbeidsplassene sikrere og sunnere for arbeidstakere i alle aldre — og derfor mer produktive.