You are here

Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen hører i Makedonia inn under ansvarsområdet til det statlige arbeidstilsynet, som er underlagt arbeids- og sosialdepartementet.

På vegne av arbeids- og sosialdepartementet fører det statlige arbeidstilsynet, gjennom sine egne inspektører, tilsyn med håndhevingen av loven om arbeidsforhold, loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, loven om tilsyn og arbeid, loven om offentlige tjenestemenn, loven om sysselsetting og arbeidsledighetstrygd, loven om vikarbyråer, loven om sysselsetting av uføre, loven om sysselsetting av utlendinger, loven om frivillig arbeid, utdanningslovene, loven om handel, loven om beskyttelse mot røyking, tariffavtaler, ansettelsesavtaler, vedtekter knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og andre regelverk (se her).

HMS er et tverrfaglig felt som omfatter ulike regelverk knyttet til spesifikke typer arbeid og arbeidsprosesser. I grunnloven er området helse og sikkerhet på arbeidsplassen definert som summen av tiltak, normer og standarder som skal sørge for sikre arbeidsforhold i Makedonia. I henhold til lovgivningen skal sikkerhet og helse være en integrerende del av arbeidsorganiseringen og arbeidsprosessen, og følgelig er alle arbeidstakere sikret beskyttelse på arbeidsplassen i samsvar med grunnlovens prinsipper. Begrepet "helse og sikkerhet på arbeidsplassen" betyr ikke bare at arbeidstakerne skal beskyttes mot fysiske farer eller yrkesrelatert sykdom, men også at deres psykiske velferd skal ivaretas – en kompleks problemstilling som blir stadig mer relevant.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Makedonia
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-postadresse: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk