25 år med samarbeid for et tryggere og sunnere Europa

Image

Gjennom hele 2019 feirer EU-OSHA 25 år med samarbeid for å gjøre Europas arbeidsplasser tryggere, sunnere og mer produktive. Her finner du all informasjon om 25-årsjubileet for opprettelsen av EU-OSHA.

EU-OSHA blir en del av det europeiske prosjektet

HMS har stått sentralt i det europeiske prosjektet helt fra begynnelsen, da Det europeiske kull- og stålfellesskap ble opprettet. Den viktigste HMS-milepælen i et EU i utvikling var kunngjøringen av rammedirektivet (89/391/EØF) i 1989. Det fastsatte generelle prinsipper og satte risikovurdering i sentrum for HMS-lovgivningen. Tidlig på 1990-tallet var det over fire millioner ulykker på arbeidsplassene hvert år. 8000 av disse var dødsulykker. Som en reaksjon på disse skremmende tallene erklærte Europakommisjonen 1992 som det europeiske året for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som beredte grunnen for opprettelsen av EU-OSHA i 1994. Resten er historie.

Hva vil framtiden bringe?

De siste 25 årene har vært en tid med store forandringer i arbeidslivet og en enorm utvikling i EU. Framtiden er uviss, men den bringer utvilsomt med seg nye utfordringer som følge av utviklingen av teknologi, politisk og samfunnsmessig press, samt endringer i økonomi, demografi og EU selv. EU-OSHAs tette bånd til alle sine partnere – Europakommisjonen, de nasjonale kontaktpunktene, partene i arbeidslivet, kampanjepartnerne og interessentene – vil komme til nytte i møte med disse utfordringene.

Uansett hva framtiden bringer, vil EU-OSHA og dets partnere fortsatt arbeide for å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide.