Hoogtepunten

22/03/2018
EU-OSHA wil feedback naar aanleiding van zijn activiteiten en behaalde resultaten verzamelen om de relevantie van zijn werkzaamheden in de toekomst te vergroten. U kunt ons hierbij helpen door een korte...
20/03/2018
EU-OSHA nodigt Europese en internationale ondernemingen en organisaties uit officiële campagnepartner te worden van zijn campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 — Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan...
14/03/2018
Volgens recente schattingen zijn per jaar ongeveer 200 000 sterfgevallen in Europa te wijten aan werkgerelateerde ziekten. Werkgerelateerde ziekten en letsel op het werk kosten de Europese Unie jaarlijks 476...
12/03/2018
In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede analyse gemaakt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW)...
Aanbevolen hulpmiddelen