Hoogtepunten

20/08/2019
"Conversation starters voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat" is een geweldig nieuw hulpmiddel. Het kan worden gebruikt om groepsgesprekken op de werkvloer of tijdens...
12/08/2019
Het thema van de Internationale Jongerendag 2019 is Onderwijs omvormen . De jaarlijkse Internationale Jongerendag, op 12 augustus, is bedoeld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de problemen waarmee de...
07/08/2019
Verhoging van het bewustzijn over de risico’s die werknemers lopen en hoe deze risico’s vermeden kunnen worden, staat centraal in EU-OSHA’s taakopdracht . De afgelopen 25 jaar hebben het Agentschap en zijn...
01/08/2019
In een nieuw verslag bespreekt EU-OSHA de bevindingen van het tweede deel van zijn project over de kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk . Er komen twee benaderingen aan bod voor het...
Aanbevolen hulpmiddelen