Verslagen van lezingen

De voordelen van het investeren in OSH

Op 17 en 18 september 2014 organiseerden de focal points van de Benelux-landen in nauwe samenwerking met het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EU-OSHA en TNO de conferentie “Investing in OSH – how benefits beat the costs” (Investeren in OSH – waarom de winst groter is dan de kosten). In de namiddag van de 17e stond het thema investeren in OSH op bedrijfsniveau centraal. Er werden verscheidene business cases gepresenteerd en uitvoerig besproken, waarbij ook de prikkels en belemmeringen voor werkgevers om in OSH te investeren aan bod kwamen. De volgende ochtend ging het over de ontwikkelingen op sectoraal, nationaal en Europees niveau. Er werden uiteenlopende economische stimuleringsregelingen voor het voetlicht gebracht die maatregelen van werkgevers op OSH-vlak belonen. De meest recente voorbeelden, goede praktijken, succesfactoren en valkuilen werden uitgewisseld.

Event Details

Locatie: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Aanvangsdatum: 
17/09/2014 - 12:00
Einddatum: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages: 
7