You are here

Publicaties
13/10/2014

Samenvatting: Psychosociale risico's in Europa: prevalentie en strategieën voor preventie

Samenvatting: Psychosociale risico's in Europa: prevalentie en strategieën voor preventie

Deze samenvatting is gebaseerd op een gezamenlijk rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) over psychosociale risico's op het werk. Het rapport vloeit voort uit het complementaire werk van de twee agentschappen, wat in hun verschillende rollen tot uiting komt. Het rapport erkent de complexiteit van het verband tussen gezondheid en werk, presenteert vergelijkende informatie over de prevalentie van psychosociale risico's bij werknemers en onderzoekt de verbanden tussen deze risico's en gezondheid en welzijn. Daarnaast kijkt het naar de mate waarin ondernemingen actie ondernemen om psychosociale risico's aan te pakken en beschrijft het de interventies die bedrijven kunnen toepassen. Het rapport bevat ook een overzicht van het beleid in zes lidstaten.

Bestel een gedrukt exemplaarEU-boekwinkel: U kunt een gedrukt exemplaar van dit document bestellen
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV