You are here

Publicaties
17/04/2012

Esener geeft inzicht in het beheer van veiligheid en gezondheid op de werkplek, psychosociale risico’s en werknemersparticipatie – een samenvatting van vier aanvullende analyseverslagen

Esener geeft inzicht in het beheer van veiligheid en gezondheid op de werkplek, psychosociale risico’s en werknemersparticipatie – een samenvatting van vier aanvullende analyseverslagen

Esener heeft door middel van 36 000 interviews een enorme hoeveelheid vergelijkbare gegevens verzameld over de manier waarop gezondheid en veiligheid op Europese werkplekken wordt gemanaged. Naast de hoofdconclusies, die in 2010 werden gepubliceerd, maakt deze informatiebron het mogelijk diepgaande analyses uit te voeren en onderliggende kwesties te identificeren. Daartoe zijn vier secundaire analyseprojecten uitgevoerd met diepgaandere analyses van de gegevens van Esener, en de resultaten daarvan worden in deze samenvatting gepresenteerd. De vier verslagen betreffen: management van gezondheid en veiligheid op het werk; werknemersvertegenwoordiging en -overleg op het gebied van veiligheid en gezondheid; factoren die verband houden met doeltreffend beheer van psychosociale risico’; beheer van psychosociale risico’s – risicofactoren, belemmeringen, behoeften en genomen maatregelen.

Bestel een gedrukt exemplaarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV