You are here

Publicaties
09/02/2015

Eerste bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

Eerste bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

In de tweede editie van de Europabrede bedrijvenenquête van EU-OSHA, Esener-2, zijn antwoorden verzameld van bijna 50 000 bedrijven over OSH-beheer en werkplekrisico's. Daarbij is er speciale aandacht voor psychosociale risico's, werknemersparticipatie en stimulerende en remmende factoren om actie te ondernemen. Het doel is om nationaal vergelijkbare gegevens te verstrekken die helpen bij het maken van beleid en er op de werkplek toe bijdragen om effectiever met risico's om te gaan. In deze eerste analyse wordt een selectie van de resultaten gepresenteerd.

Downloadin:EN