Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s - samenvattend verslag
02/06/2010 Type: Rapporten 16 pagina’s

Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s - samenvattend verslag

Keywords:Emerging risks, ESENER, Statistiek

In de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener) worden managers en veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers van werknemers ondervraagd over de wijze waarop veiligheids- en gezondheidsrisico's worden aangepakt op hun werkplek. “Nieuwere psychosociale risico's", zoals werkgerelateerde stress, geweld en intimidatie, krijgen bijzondere aandacht. Deze samenvatting toont een selectie van de belangrijkste resultaten van een eerste analyse van de gegevens, opgesteld op basis van 36 000 interviews in 31 landen.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp