You are here

Publicaties
22/06/2018

Het beheer van psychosociale risico’s op Europese werkplekken - bewijs uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

Het beheer van psychosociale risico’s op Europese werkplekken - bewijs uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

Dit rapport onderzoekt de belemmerende en stimulerende factoren voor het aanpakken van psychosociale risico’s op het werk, en hoe dit wordt beïnvloed door verschillende nationale en organisatorische contexten. Werknemers worden steeds meer blootgesteld aan psychosociale risico’s. De omvang van het risico en de doeltreffendheid van maatregelen varieert per sector en land.

Op basis van de bevindingen van een kwantitatieve analyse van Esener-2-gegevens gecombineerd met andere landspecifieke gegevens blijkt dat de nationale context — cultuur, economie en VGW-initiatieven van sociale partners — invloed heeft op de mate waarin psychosociale risico’s op de werkplek worden aangepakt. Zo blijkt ook dat betrokkenheid van de bedrijfsleiding en de werknemers mogelijk het meest bijdraagt tot de aanpak van psychosociale risico’s, ongeacht van de nationale context. Ook de praktische implicaties van deze bevindingen komen aan bod.

Downloadin:EN