You are here

Publicaties
24/09/2018

IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) in Ierland: BeSMART

IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) in Ierland: BeSMART

Alle werkgevers zijn verplicht een beoordeling te maken van de risico’s van hun beroepsactiviteiten en om alle ‘redelijkerwijs te voorziene’ gevaren die tot ongevallen of gezondheidsproblemen kunnen leiden, vast te stellen. BeSMART is een interactieve webtool waarmee kmo’s risicobeoordelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid kunnen maken en registreren, om zo te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Deze casestudie beschrijft het traject van BeSMART: sinds de ontwikkeling van de tool in 2010 tot op heden heeft BeSMART meer dan een kwart van alle Ierse kmo’s bereikt; dit betekent rond de 43 000 geregistreerde gebruikers. In de casestudie worden de uitdagingen voor de toekomst en de succesfactoren van BeSMART en andere online interactieve risicobeoordelingstools verder uitgewerkt.

Downloadin:EN