Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

EU-OSHA ondersteunt campagne om geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen

Orange the world: End violence against women now! Dit is dit jaar het wereldwijde thema voor de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld vanaf 25 november, de internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december 2021, de Dag van de Mensenrechten.

Sinds de uitbraak van COVID-19 blijkt uit gegevens en verslagen van mensen in de frontlinies dat er sprake is van een oplaaiing van uiteenlopende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, met name huiselijk geweld.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers: risicofactoren en preventie

Waarom lopen vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers in het bijzonder risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat? En hoe kunnen deze werknemers worden beschermd?

In een uitgebreid overzicht onderzoeken wij de prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat onder deze groepen en benoemen wij de daarmee samenhangende lichamelijke, psychosociale, individuele en organisatorische risicofactoren.