Risicobeoordeling

Frankrijk breidt de succesvolle OiRA-aanpak uit naar een aantal andere sectoren

In een nieuwe casestudy wordt onderzocht hoe Frankrijk in diverse sectoren interactieve online-tools voor risicobeoordeling (Online interactive Risk Assessment – OiRA) heeft ingevoerd voor micro- en kleine ondernemingen. OiRA is in Frankrijk een groot succes: zo wordt bijvoorbeeld de restauranttool door 25 % van alle in het land geregistreerde restaurants gebruikt.

Het bereik van online risicobeoordelingen vergroten

OiRA in nationale VGW-strategieën en -wetgeving

 

De bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers vormt in kleine en micro-ondernemingen een grotere uitdaging dan in grotere ondernemingen. In kleine en micro-ondernemingen blijkt de mate van naleving van de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW-normen) lager te zijn en worden de in het bedrijf aanwezige VGW-risico’s vaak onderschat.

Verbeteren van naleving van VGW-voorschriften

Verbetering van de naleving van OSH door micro- en kleine ondernemingen

Voor micro- en kleine ondernemingen is de naleving van VGW-regelgeving een bijzondere uitdaging. Uit eerder onderzoek van EU-OSHA blijkt echter dat bepaalde externe factoren een sterke invloed hebben op de naleving van VGW-voorschriften door micro- en kleine ondernemingen:

  • rechtshandhaving van regelgeving
  • invloed op de toeleveringsketen
  • externe VGW-diensten
  • maatschappelijke of sectorale normen
  • financiële steun.

Deze activiteit is bedoeld als follow-up van deze bevindingen door een overzicht te geven van de beschikbare soorten steun en door innovatieve strategieën te verkennen voor het ondersteunen van naleving. Hoewel de aandacht in het bijzonder uitgaat naar micro- en kleine ondernemingen wordt ook aandacht besteed aan de belangrijke rol die grotere bedrijven spelen bij het creëren van een omgeving die naleving bevordert.

Fasen van het onderzoeksprogramma

Na een eerste overkoepelend onderzoek naar de naleving van VGW-voorschriften werden twee belangrijke hoofdlijnen vastgesteld voor verdere grondigere studies:

  • De eerste hoofdlijn heeft betrekking op marktgebaseerde benaderingen voor de bevordering van VGW en kijkt naar beleidsmaatregelen en strategieën die de betrekkingen in de toeleveringsketen beïnvloeden om de naleving van VGW-voorschriften te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de bouwsector.
  • De tweede hoofdlijn richt zich op de invloed van de overheid, dat wil zeggen de regelgevende en handhavende aanpak om de naleving van VGW-voorschriften te waarborgen en om innovatieve praktijken van inspectie- en preventiediensten ter ondersteuning van VGW vast te stellen.

Impact van COVID-19 op naleving van VGW-voorschriften

Uit de overkoepelende evaluatie blijkt ook dat moet worden onderzocht hoe de uitdagingen van COVID-19 van invloed zijn op de naleving van de VGW-voorschriften. Dit wordt met name duidelijk in de agrovoedingssector en de bouwsector, aangezien werknemers in deze sectoren het zwaarst worden getroffen door de pandemie en verstoringen van de toeleveringsketen. Het onderzoek verschaft informatie over de ontwikkeling van beleid dat de arbeidsomstandigheden verbetert door bedrijven te helpen de VGW-voorschriften na te leven.

Omgaan met beroepsrisico’s in 2020 en daarna: de impact van OiRA

Door de pandemie is in 2020 niet alleen de wereld op zijn kop komen te staan, maar zijn ook belangrijke resultaten geboekt op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Om te beginnen kunnen onze partners van de interactieve onlinetool voor risicobeoordelingen (OiRA) indrukwekkende cijfers presenteren: er zijn in het afgelopen decennium meer dan 147 000 risicobeoordelingen uitgevoerd met de OiRA-tools door micro- en kleine ondernemingen in heel Europa.

Openin: bg | cs | el | en | es | fr | hr | is | lv | nl | pt | sl |
Downloadenin: bg | cs | el | en | es | fr | hr | is | lv | nl | pt | sl |