Stress en psychosociale risico’s

SSA’s en psychosociale risico’s: hoe verminderen van werkstress kan helpen bij herstel en terugkeer naar het werk

Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, SSA’s) worden niet alleen in verband gebracht met fysieke risico’s, maar ook met psychosociale risicofactoren, zoals baanonzekerheid en gebrekkige sociale ondersteuning. In een nieuwe discussienota wordt onderzocht welk effect psychosociale risico’s hebben op de terugkeer van werknemers met een SSA naar het werk.

Werelddag voor geestelijke gezondheid - Veilige en gezonde werkplekken om het welzijn van werknemers te beschermen

Op 10 oktober wordt de Werelddag voor de geestelijke gezondheid gevierd. Dit jaar is het thema Geestelijke gezondheid voor iedereen. Meer investeringen – Betere toegang, dat is vastgesteld door de Wereldfederatie voor geestelijke gezondheid. Het doel van deze dag is het bewustzijn over geestelijke gezondheidsproblemen wereldwijd te verhogen en de noodzaak van meer investeringen, met name tijdens de COVID-19-pandemie en daarna, onder de aandacht te brengen.