Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Psychosociale risicofactoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat: wat kunnen we leren over de impact van digitale technologieën, preventie en de terugkeer naar het werk?

In een reeks discussienota’s en artikelen wordt het effect besproken dat psychosociale risicofactoren (bv. overmatige werkbelasting) kunnen hebben op de ontwikkeling van een aandoening aan het bewegingsapparaat.

Dit omvat een publicatie over het effect van de digitalisering op de blootstelling van werknemers aan fysieke risicofactoren (bv. repetitieve taken) voor werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat.