Campagnes

De opkomst van op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer: wat betekent dit voor VGW?

Steeds meer bedrijven voeren op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor werknemersbeheer in om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen of om risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om systemen om de prestaties en de inzet van werknemers te controleren of systemen voor automatische planning en taaktoewijzing.

Automatisering van cognitieve taken: actuele onderzoeksresultaten over de gevolgen voor veiligheid en gezondheid op het werk

In een nieuw verslag worden de problemen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in verband met de automatisering van cognitieve taken, zoals besluitvormingsondersteuning, gegevensverwerking, leer- en onderwijsondersteuning of taal- en tekstverwerking, door middel van op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen gepresenteerd.

Tijdens het evenement voor de uitwisseling van goede praktijken in het kader van de campagne “Een gezonde werkplek” bespreken toonaangevende Europese bedrijven en organisaties onderwerpen met een hoge prioriteit op VGW-gebied

Een nieuw hoogtepunt op de Europese agenda voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) vindt plaats in Brussel op 13 en 14 juni 2022. Tijdens het evenement in het kader van de campagne “Een gezonde werkplek” komen de officiële campagnepartners van EU-OSHA samen om kennis en ervaringen uit te wisselen in interactieve workshops en plenaire vergaderingen. Tot de onderwerpen behoren onder meer geestelijke gezondheid, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, VGW in het onderwijs, digitalisering en duurzaamheidsstrategieën.

Op tijd in de bres voor gezonde spieren en botten: een leven lang profijt voor een hele generatie werknemers

Veel kinderen en jongeren hebben last van aandoeningen aan hun bewegingsapparaat, die vaak alleen nog maar erger worden wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. Door overgewicht en een inactieve levensstijl lopen jongeren en kinderen meer risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Toch is het mogelijk om deze problemen te voorkomen. Om de risico’s te beperken moet een veelzijdige benadering worden gevolgd, vanuit het oogpunt van volksgezondheid, onderwijs en gezondheid op het werk.

Vandaag op de schoolbanken, morgen op kantoor: een langetermijnbenadering van gezonde spieren en botten

Er wordt vaak van uitgegaan dat alleen volwassenen aandoeningen aan hun bewegingsapparaat kunnen krijgen, maar in werkelijkheid heeft ongeveer een derde van alle kinderen en jongeren er ook last van. Wanneer deze jongeren vervolgens toetreden tot de arbeidsmarkt, worden hun bestaande spier- en skeletproblemen vaak alleen nog maar erger. Niet alle aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen worden voorkomen, maar er kunnen wel stappen worden genomen om de onderliggende risicofactoren grotendeels weg te nemen.