Campagnes

Kan digitale monitoring een nieuw tijdperk inluiden voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers?

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een veiligere omgeving maken. Dergelijke systemen zijn echter alleen doeltreffend als de informatie die ermee wordt verzameld en geanalyseerd correct en nauwkeurig is, ongeacht of het nagestreefde doel proactief (preventie) dan wel reactief (beperking) van aard is.

De opkomst van op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer: wat betekent dit voor VGW?

Steeds meer bedrijven voeren op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor werknemersbeheer in om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen of om risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om systemen om de prestaties en de inzet van werknemers te controleren of systemen voor automatische planning en taaktoewijzing.