Opkomende risico's

Kan digitale monitoring een nieuw tijdperk inluiden voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers?

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een veiligere omgeving maken. Dergelijke systemen zijn echter alleen doeltreffend als de informatie die ermee wordt verzameld en geanalyseerd correct en nauwkeurig is, ongeacht of het nagestreefde doel proactief (preventie) dan wel reactief (beperking) van aard is.