Landbouw en bosbouw

Veiligheid en gezondheid op het werk in de circulaire economie

In 2040 ziet Europa er misschien heel anders uit. De transitie naar een circulaire economie (een kringloop waarin grondstoffen, materialen en producten efficiënt worden (her)gebruikt) zal in de EU naar verwachting grote veranderingen in de werkwereld met zich brengen.

Land- en bosbouw: wat betekent de klimaatverandering voor de veiligheid en gezondheid van werknemers?

De land- en bosbouwsector wordt, misschien wel meer dan enige andere sector, hard getroffen door de klimaatverandering. In een nieuwe beleidsnota wordt gekeken welke gevolgen dit heeft voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

De nieuwe risico’s die stijgende temperaturen en extremere weersomstandigheden met zich meebrengen, moeten worden beoordeeld en werkmethoden moeten worden aangepast om bijvoorbeeld hitte-uitputting en blootstelling aan stof en ziekten te voorkomen.

Nieuwe risico’s en VGW-uitdagingen in de land- en bosbouwsector

Met diverse taken als de omgang met vee en het kappen van bomen is het geen wonder dat de land- en bosbouw een van de gevaarlijkste sectoren in Europa is. Als we willen dat deze sector blijft voortbestaan, moeten we ons voorbereiden op en oplossingen vinden voor toekomstige problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).