ESENER-1Selecteer een vraag

 

 

* Het gemiddelde voor de Europese Unie omvat ook gegevens voor Kroatië, hoewel dit land nog geen lidstaat van de EU was toen het veldwerk voor de eerste Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-1) in 2009 werd uitgevoerd (Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de EU). De gegevens van Kroatië zijn meegenomen omwille van de consistentie in de presentatie van de gegevens van Esener-2. Het meenemen van deze gegevens heeft slechts een zeer gering effect op de EU-cijfers in vergelijking met de cijfers in publicaties over Esener-1 die betrekking hebben op de EU-27.