VGW-strategieën

De consolidatie en coördinatie van nationaal beleid is de eerste van de zeven hoofddoelstellingen in het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020. In dit verband heeft de Europese Commissie lidstaten uitgenodigd hun nationale beleid te herzien in nauw overleg met belangrijke belanghebbenden, onder wie de sociale partners.

Met de hulp van “contactpunten voor nationaal beleid” die in het strategische kader zijn ingesteld, heeft EU-OSHA informatie verzameld en een rapport over nationale strategieën samengesteld. In het rapport zijn momenteel de nationale VGW-strategieën van 25 lidstaten opgenomen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Naarmate er meer nationale VGW-strategieën beschikbaar komen, worden deze in het rapport opgenomen.