Veilig werken met gevaarlijke chemische stoffen in een farmaceutische onderneming
19/10/2018 Type: Casestudies 6 pagina’s

Veilig werken met gevaarlijke chemische stoffen in een farmaceutische onderneming

Keywords:Campagne 2018-2019

In deze casestudy wordt de participerende benadering onderzocht waarvoor een farmaceutische onderneming in Kroatië heeft gekozen om goed om te gaan met de risico’s die verband houden met het werken met gevaarlijke stoffen.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de onderneming gaat verder dan de voorschriften in de EU- en nationale wetgeving: een grondige risicobeoordeling, waar mogelijk eliminatie van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen en technische maatregelen om blootstelling te beperken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien het personeel voor het merendeel uit vrouwen bestaat.

Opleiding, bewustmaking en het betrekken van alle personeelsleden in elke fase van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nieuwe veiligheidsmaatregelen voor het omgaan met chemische stoffen vormen de sleutelfactoren voor het succesvolle beleid van gevarenbeperking.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp