Werknemersparticipatie ter preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij ketelmonteurs

Keywords:

In deze casestudy wordt uitgelegd welke stappen er moeten worden ondernomen om op participatieve wijze de risico’s te verkleinen die gepaard gaan met het vak van ketelmonteur. Ook wordt toegelicht hoe deze aanpak in de preventiecultuur van het betrokken bedrijf is opgenomen.

De onderzoekers bij het Nationale Instituut voor arbeidsongevallenverzekering hebben een innovatieve methode toegepast waarbij focusgroepen werden gecombineerd met foutenboomanalyse. Een centraal aspect was dat de werknemers werden betrokken bij het vaststellen en prioriteren van risico’s en bij het zoeken naar oplossingen. Voorgestelde verbeteringen wat betreft apparatuur, indeling van de werkplek en montageprocedures werden door het management opgepakt, wat door het personeel werd gewaardeerd.

Dit zorgde bij werknemers voor meer bewustzijn en een proactievere houding ten aanzien van kwesties die hun eigen veiligheid en gezondheid betreffen.  

Downloaden in: en | sk |