Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: Feiten en cijfers — Samenvattend verslag van 10 verslagen van lidstaten van de EU
12/03/2020 Type: Rapporten 80 pagina’s

Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: Feiten en cijfers — Samenvattend verslag van 10 verslagen van lidstaten van de EU

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Dit samenvattende verslag vormt een onderdeel van een veel groter project, ‘Overzicht van feiten en cijfers over SSA’s: prevalentie, kosten en demografische aspecten van spier- en skeletaandoeningen in Europa’, ter ondersteuning van beleidsmakers op EU- en nationaal niveau door een nauwkeurig beeld te geven van de prevalentie en kosten van SSA’s in heel Europa. In dit project worden bestaande gegevens uit een aantal relevante en betrouwbare officiële statistische bronnen samengebracht. Dit verslag is bedoeld als aanvulling op een overzichtsverslag met dezelfde naam dat zich richt op de EU als geheel, Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: prevalentie, kosten en demografische ontwikkelingen in de EU – Eindverslag.

EU-OSHA is op de hoogte van de beperkingen van de gegevensbronnen van de EU met betrekking tot spier- en skeletaandoeningen en heeft besloten om de bevindingen op EU-niveau aan te vullen en te verrijken met nationale gegevens en analysen. Met dit samenvattende verslag wordt beoogd een aantal van deze in 10 nationale verslagen gepubliceerde gegevens en informatie betreffende dit onderwerp bijeen te brengen (uit Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Finland en Zweden).

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp