Vrouwen en de vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag – Samenvatting

Keywords:

Deze publicatie geeft een samenvatting van de bevindingen met betrekking tot de interactie tussen gender en leeftijd in de context van veiligheid en gezondheid op het werk. Gewezen wordt op de noodzaak om rekening te houden met leeftijdsgerelateerde veranderingen gekoppeld aan (biologische) verschillen tussen man en vrouw – zoals de menopauze, waar nog weinig onderzoek naar is gedaan – alsook aan (sociale) genderverschillen, met inbegrip van een verticale (hiërarchische verschillen) en horizontale (verschillende sectoren) segregatie, waarbij vrouwen aan andere risico’s worden blootgesteld dan mannen. Omdat dergelijke verschillen tijdens het hele arbeidsleven bestaan, is de conclusie dat gender en vergrijzing in risicobeoordelingen met een levensloopbenadering moeten worden opgenomen.

Downloaden in: en